ulica Wrocławska, fot. Google

Usuną nielegalne reklamy. Uchwała krajobrazowa w Bytomiu

Uchwała krajobrazowa w Bytomiu ma zostać przyjęta przez radnych jeszcze w tym roku. Dzięki niej urzędnicy zyskają narzędzie prawne do kontroli nośników reklamowych oraz kompleksowo wpłyną na estetykę całego miasta.

Podobne przepisy działają już w Gdańsku czy Krakowie. Efekty najlepiej widać na zdjęciach – z Krakowa i Gdańska zniknęło mnóstwo nielegalnych reklam, pisaliśmy o tym TUTAJ i TUTAJ. Teraz przyszedł czas na mniejsze miasta.

Wprawdzie przepisy umożliwiające skuteczniejszą walkę z nielegalnymi reklamami w Bytoniu weszły w życie już w 2015 roku, ale brakowało konkretnych zapisów, które regulowałyby kwestie legalności nośników. W czerwcu tego roku bytomscy urzędnicy skierowali projekt uchwały krajobrazowej do konsultacji społecznych. Mieszkańcy wypełnili ponad tysiąc kwestionariuszy, które wpłynęły na kształt projektu uchwały. Według planów Bytom zostanie podzielony na trzy strefy: wrażliwą, przyrodniczą i komercyjną. Dokument określa zasady stosowania nośników reklamowych w tych trzech obszarach, ale nie tylko.

Odnośnie ogródków gastronomicznych, we wszystkich strefach wprowadzono stosowanie ujednoliconej, określonej w uchwale kolorystyki i materiałów, jednolitego wystroju ogródków gastronomicznych w ramach jednej kawiarenki, a także ograniczenia ilościowe i jakościowe wyposażenia ogródków gastronomicznych. Podobne zmiany wprowadzono również w przypadku małej architektury i ogrodzeń, uwzględniając jednak przebieg ciągów komunikacji pieszej, rowerowej oraz dróg pożarowych.

Najważniejsze zmiany, jakie wprowadza uchwała reklamowa dotyczą jednak szyldów i reklam niebędących szyldami. W tym przypadku uchwała wyraźnie rozgranicza możliwości stosowania reklam w strefie wrażliwej i przyrodniczej oraz komercyjnej. Tym samym w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko określono dopuszczalne liczby i wymiary szyldów na budynkach, ale przed wszystkim ograniczono lokalizację szyldów do kondygnacji parteru lub strefy wejściowej do budynku. Istotną i ważną kwestią, jaką zapisano w projekcie uchwały jest dopuszczenie możliwości umieszczenia szyldów historycznych w pierwotnych lokalizacjach.

Z kolei w strefie komercyjnej wprowadzono identyczne zapisy, jak w przypadku strefy wrażliwej i przyrodniczej, rozszerzając ją jednak poprzez dopuszczenie dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwości stosowania szyldów o większym formacie niż dopuszczone w strefie wrażliwej, lokalizowanie pylonów, totemów i masztów flagowych, a także dopuszczenia istniejących pylonów i totemów o wymiarach przekraczających maksymalne wymiary określone w uchwale.

Ważne zmiany zaszły również w stosunku do reklam niebędących szyldami. Tutaj również w projekcie uchwały nastąpiło rozgraniczenie na strefy – wprowadzono w strefie wrażliwej i przyrodniczej nie tylko ograniczenia związane z wymiarami reklam i miejsc lokalizacji na budynkach, ale przede wszystkim zakaz reklam na budynkach pod ochroną konserwatorską w Śródmieściu, reklamy wolnostojące wyłącznie w formie citylightów oraz dopuszczenie pylonów na stacjach benzynowych.

Centrum Bytomia, fot. Google

W strefie komercyjnej oprócz podobnych zapisów, jak w strefach wrażliwej i przyrodniczej, dopuszczono dla wolnostojących budynków handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz stacji benzynowych możliwość stosowania reklam na tych budynkach, a także ulokowanie pylonów, totemów i masztów flagowych. Warto dodać, że w projekcie uchwały znajduje się także zapis dopuszczający lokalizację billboardów wolnostojących przy ograniczeniu ich powierzchni ekspozycyjnej i wysokości oraz określeniu odstępów miedzy billboardami.

Wprowadzone w projekcie uchwały reklamowej zmiany nie od razu wejdą w życie. Aby umożliwić dokonanie niezbędnych zmian i dostosowanie reklam do nowej uchwały, zarówno dla osób fizycznych, jak również przedsiębiorców wprowadzono okres karencji, który wynosi w przypadku siatek i banerów reklamowych – 12 miesięcy na dostosowanie się do nowych zapisów uchwały, szyldów – 3 lata, zaś w przypadku pozostałych tablic reklamowych i urządzeń – 5 lat od daty wejścia w życie uchwały reklamowej.

źródło: UM Bytom

Czytaj też: Miasto | Archialert | Ciekawostki | Urbanistyka | whiteMAD na Instagramie

Droga krajowa nr 79, wjazd do centrum miasta: