W Poznaniu zbierają deszczówkę, by zasilać miejskie stawy

O planach budowy systemu zasilającego stawy pisaliśmy już przed rokiem. Prace budowlane już się zakończyły i deszczówkę można przesyłać do stawów na poznańskich Ratajach. Inwestycja poprawi warunki życia traszek i innych płazów, dla których kluczowa jest woda.

Użytek ekologiczny Traszki Ratajskie leży pomiędzy os. Tysiąclecia a os. Lecha. Został utworzony w 2011 roku.

Mądre zagospodarowanie wód opadowych jest kluczowe, zwłaszcza w czasach obecnych zmian klimatu. Inwestycja na Ratajach, choć nie jest widowiskowa, ma ogromne znaczenie dla ochrony lokalnego ekosystemu. Dlatego była realizowana w ścisłej współpracy ze specjalistami z Uniwersytetu Przyrodniczego – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

W ramach zadania powstał odcinek kanalizacji deszczowej, całkowicie odcięty od dopływu wód opadowych z innych (zanieczyszczonych) powierzchni szczelnych, jak np. chodniki, parkingi, ulice. Do kanalizacji dołączone zostały studnie i istniejące rynny dachowe z budynku szkoły na os. Tysiąclecia.

Zebrana tak deszczówka płynie rurociągiem grawitacyjnym do jednego ze stawów na terenie użytku ekologicznego. Ten z kolei jest połączony odpowiednim rurociągiem przepływowym z drugim stawem. Wybudowany został także zbiornik retencyjny, dla zapewnienia okresowej retencji i regulacji maksymalnego dopływu wody do stawu, by w czasie suszy zasilał odpowiednio tereny zamieszkałe przez traszki.


W obrębie rowu odpływowego, na wylocie z drugiego stawu, wykonany został próg spowalniający, regulujący odpływ wody z obu stawów. Wszystkie prace przy stawach prowadzone były w konsultacji i pod ścisłym nadzorem herpetologa z Uniwersytetu Przyrodniczego.

Instalacja na terenie szkoły powstała w pierwszej kolejności, wykonawca wykorzystał na prace czas wakacyjny, by nie przeszkadzać uczniom w zajęciach. Z kolei roboty wokół stawów, obejmujące również ich oczyszczenie i odmulenie dna, przeprowadzone zostały w październiku z uwagi na ochronę traszek, które wtedy opuszczają zbiorniki wodne i migrują do miejsc zimowania.

Użytek ekologiczny Traszki Ratajskie powstał, by chronić populację takich płazów, jak: traszka zwyczajna, żaba trawna, ropucha szara, ropucha zielona, żaba wodna i grzebiuszka ziemna. Ma ponad 5 hektarów powierzchni. Od momentu powstania użytek znajduje się pod stałą obserwacją przyrodników, z którymi konsultowane są działania związane z gospodarowaniem zielenią, prowadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej, polegające m.in. na koszeniu traw.

Te wszystkie działania zapewnią odpowiednie warunki życia i godowania traszkom, czyli gatunkowi płazów objętych ochroną prawną, które występują na tym terenie. Ponadto zagospodarowanie wód opadowych z terenu szkoły to jedna z inwestycji, które mają pomóc w adaptacji do zmian klimatu w mieście. Projekt został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: Poznańskie Inwestycje Miejskie

Czytaj też: Ciekawostki | Ekologia | Zieleń | Miasto | Poznań | whiteMAD na Instagramie