Wielopoziomowy garaż dawnej Zajezdni Służby Zdrowia w Warszawie zabytkiem

To unikalna konstrukcja, która dziś wykorzystywana jest do organizowania wydarzeń. Wielopoziomowy garaż dawnej Zajezdni Służby Zdrowia został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt znajduje się przy ulicy Jana Pawła Woronicza 19 w Warszawie. To garaż dawnej Zajezdni Służby Zdrowia, który zbudowany został w latach 1956-1958. Konstrukcja wyróżnia się śmiałą formą architektoniczną – dostrzec tu można elementy industrialne i modernistyczne.

To znakomity przykład nowoczesnej architektury modernistycznej realizowanej niezależnie od promowanego odgórnie socrealizmu. Przeznaczenie budynku umożliwiło projektantom na zachowanie odsłoniętej konstrukcji żelbetowej ramp i stropów poszczególnych kondygnacji o czytelnym odcisku szalunku, bezpośrednie nawiązujących do stosowanego przez Le Corbusiera m.in. w Unite d’Habitation w Marsylii – informuje prof. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Wprawdzie w ciągu ostatnich lat obiekt był przebudowywany, jednak ciągle posiada wartość artystyczną. Podczas tych prac elewację ocieplono i usunięto historyczny klinkier w części cokołu.

Konserwator zabytków wskazuje na wartość naukową budynku. Cenna jest unikalna technologia wykonania, wykorzystane materiały i rozwiązania techniczne, które cechują budownictwo użyteczności publicznej i przemysłowej w latach 50. XX wieku. Szczególne znaczenie ma wykorzystanie konstrukcji żelbetowej do spiralnych ramp garażu, które zapewniają komunikację pionową i łączą wszystkie kondygnacje. Pojazdy kołowe mogą tu wjechać na sam szczyt.


Budynek stanowi również istotne źródło wiedzy na temat rozwoju motoryzacji, zapotrzebowania i budowy w Warszawie garaży wielopoziomowych oraz działalności Centralnego Biura Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Kolumny Transportu Sanitarnego m.st. Warszawy – dodaje prof. Jakub Lewicki.

Obiekt zaprojektowany został przez Centralne Biuro Studiów i Projektów Transportu Drogowego i Lotniczego, które założone zostało w 1951 r. Biuro realizowało najważniejsze projekty infrastruktury transportowej na terenie całego kraju. Garaż dawnej zajezdni zaprojektowali architekci: Wiesław Żochowski, Mariusz Dalak i Janusz Czajkowski.

źródło: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Czytaj też: Warszawa | Zabytek | Ciekawostki | Modernizm | whiteMAD na Instagramie