Rynek w Raciborzu

Wiemy, jak zmieni się rynek w Raciborzu. Oto zwycięski projekt!

Znamy wyniki konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania obrębu Starego Miasta w Raciborzu! I nagrodę otrzymali Anna Otlik Pracownia Projektowa i TECLA Architektura i Urbanistyka. Celem konkursu było uzyskanie koncepcji najlepszej pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym. Rynek w Raciborzu oraz jego okolice przejdą wkrótce metamorfozę. 

Główną nagrodę przyznano za przedstawienie kompleksowej kreacji rynku jako atrakcyjnej przestrzeni publicznej, adresowanej do różnych grup mieszkańców, przyjezdnych i turystów. Projekt oparto o wnikliwe i przekonujące analizy historyczne, funkcjonalne i widokowe. Za cenne w pracy uznano wyznaczenie stref funkcjonalnych w przestrzeni rynku, znajdujące odzwierciedlenie w rysunku posadzki nawiązującym do historycznego układu. Również operowanie zróżnicowaną zielenią, będącą parafrazą historycznego założenia stanowi o wartości pracy. Dodatkowym walorem jest propozycja organizacji ogródków przydomowych, stanowiących bufor pomiędzy zabudową mieszkaniową a Placem Dominikańskim. W pracy w najpełniejszy sposób wskazano system kształtowania i organizacji małej architektury, jak również detalu urbanistycznego.

Rynek w Raciborzu


Racibórz jako miasto z bogatą historią, znane jest z wielu dobrze zachowanych, cennych zabytków. Mimo iż część budynków stanowią powojenne bloki, można poczuć dawnego ducha miasta dzięki urbanistyce oraz skali obiektów. Po widocznych zmianach w organizacji ruchu i wyznaczeniu stref deptaków pieszych, kolejnym pożądanym krokiem jest wprowadzenie w ścisłym centrum miasta NBS, czyli rozwiązań opartych na naturze, odpowiadając na zagrożenia związane ze zmianą klimatu. Szczątkowa zieleń oraz szczelne nawierzchnie, zgodnie ze światowymi trendami zastąpione powinny być efektywnym systemem błękitno-zielonej infrastruktury, zieleń łączona w korytarze ekologiczne, a place odbetonowywane na rzecz retencji wody opadowej.

Rynek w obecnej formie organizowany jest wokół centralnie zlokalizowanej ważnej dominanty, którą stanowi kolumna maryjna. Pierwotne założenia mocno się rozmyły w mnogości wątków widocznych w posadzce i odmiennej estetyce zastosowanego wyposażenia (kosze, latarnie, donice itp.). Widoczne jest silne zabrukowanie nawierzchni i odczuwalny jest brak zieleni, szczególnie wysokiej. Brakuje spójnego języka estetycznego łączącego przede wszystkim formy gospodarowane przez samodzielne podmioty (np. ogródki gastronomiczne, obiekty handlu).

Rynek w Raciborzu
Główną ideą projektu jest przywrócenie charakterystycznego owalu w centralnej części rynku oraz nawiązanie do historycznej rorkastli (był to murowany pojemnik z rurami, z którego można było czerpać wodę doprowadzaną do miasta z lasu) z pokazaniem trasy dawnego wodociągu. Elementy te przywrócone są w formie i funkcji, wpisującej się w trendy wprowadzania błękitno-zielonej infrastruktury w tkankę miejską. Użyte są do tego specjalnie dobrane nawierzchnie oraz wyprofilowana posadzka kierująca wodę w stronę drzew i zieleńców. Wprowadzenie pompy wodnej w miejscu dawnej rorkastli, nawiązuje nie tylko do historii, ale też stanowi nową atrakcję. Osiowo ułożone elementy kolumny maryjnej i zdroju wodnego w nowej formie, domknięte są kompozycyjnie miejscem na lokalizację instalacji artystycznej. Funkcje układane są centrycznie wokół owalnego placu i wydzielone drzewami i pasami zieleni. Dynamika układu została subtelnie podkreślona w posadzce, a gradacja wysokości drzew nadaje przestrzennej formy płaskiej dotychczas płycie rynku.

Projekt: Anna Otlik Pracownia Projektowa i TECLA Architektura i Urbanistyka

Zespół autorski w składzie: Bartłomiej Święs, Anna Otlik, Dagmara Żelazny

Źródło: SARP Katowice

Zobacz też: Metamorfoza | Place, Skwery, Parki  | Miasto | Ciekawostki | Architektura PRL

Temat: Wiemy, jak zmieni się rynek w Raciborzu. Oto zwycięski projekt!

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły