Wirtualna mapa warszawskich wieżowców. Tak zmieni się stolica za 5 lat. 

Za wieżowiec w Polsce uważa się budynki, których wysokość wynosi powyżej 55 metrów. Dokładna definicja brzmi: Wysokościowce –  rodzaj budynków jaki klasyfikuje Dziennik Ustaw, 75. Termin ten dotyczy budynków, których wysokość przekracza 55 metrów, a liczba kondygnacji jest większa niż 18. 

W stolicy mamy obecnie 55 takich obiektów. W planach, a także w budowie są kolejne 22 wysokościowce. W poniższej mapie prezentujemy wam jak wygląda i jak się zmieni zabudowa stolicy. Kolorem niebieskim, oznaczyliśmy budynki już istniejące, zielonym, budynki w budowie. Kolorem żółtym zaznaczone są budynki w planach, które uzyskały już zgodę na budowę, czerwonym te, które wciąż czekają na odpowiednie pozwolenia. Na liście wieżowce zostały umieszczone w kolejności od najwyższego, do najniższego w poszczególnych kategoriach.