Wrocław: straż miejska usunęła nielegalne reklamy polityków

Usunięte zostały nielegalne reklamy zarówno polityków partii rządzącej jak i opozycji. Straż miejska przypomniała, na jakich zasadach można zamieszczać nośniki reklamowe w mieście.

Wrocławska straż miejska usunęła ponad 500 nielegalnych nośników reklamowych, które w ostatnich dniach pojawiły się na terenie miasta. Plakaty zawieszono między innymi na latarniach.

Osobom, które wieszały nielegalne reklamy grozi mandat do 500 zł, jednak jeśli sprawa trafi do sądu, to sprawcy mogą otrzymać grzywnę w wysokości nie większej niż 5 tysięcy zł.

Często są to na przykład różne, wręcz podejrzane ogłoszenia z numerem telefonu, co ułatwia dotarcie do ich właściciela. Jest sporo plakatów różnych wydarzeń i kontaktujemy się z organizatorami, nakładamy mandaty jeśli nie mają zgody zarządcy i wyjaśniamy, że to nie jest miejsce na promocję. Mamy monitoring miejski i często jesteśmy w stanie namierzyć sprawców, sprawdzając na przykład tablice rejestracyjne – mówi Waldemar Forysiak, rzecznik prasowy straży miejskiej we Wrocławiu.

Dzięki kamerom udało się namierzyć sprawców, którzy rozwieszali plakaty polityków. Reklamy pojawiły się w ostatnich dniach przy ulicach: Powstańców Śląskich, Legnickiej, Wyszyńskiego, Nowowiejskiej i na pl. Jana Pawła II. W teorii ich treść nie jest agitacją wyborczą (ta może rozpocząć się kiedy ogłoszony zostanie termin najbliższych wyborów parlamentarnych). Na reklamach znajdują się informacje zachęcające mieszkańców do kontaktu z politykami w ramach dyżurów poselskich.

Umieszczanie takich plakatów czy ogłoszeń bez zgody jest wykroczeniem. Strażnicy miejscy od soboty dokumentują wszystkie miejsca z plakatami – w związku z tym wykroczeniem, podjęliśmy czynności – sprawdziliśmy na monitoringu tablice rejestracyjne samochodu, którym poruszali się sprawcy, po ustaleniu tożsamości, osoby te zostaną ukarane mandatem lub zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu – dodaje Waldemar Forysiak.

Dodatkowych roszczeń domagać mogą się zarządcy obiektów, na których pojawiły się nośniki. Przykładem jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu (ZDIUM), który zarządza pasami drogowymi.

Podmiot emitujący nielegalną reklamę obarczamy dodatkowo kosztami jej usunięcia. Średni koszt usunięcia plakatu z jednej lokalizacji to ok 40 zł – powiedziała Ewa Mazur, przedstawicielka ZDIUM.


Jak powiesić plakaty, aby były legalnie eksponowane? Wcześniej należy dopełnić formalności, które określa ustawa o drogach publicznych. Konieczne jest złożenie wniosku o wydanie administracyjne na zajęcie pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia reklamy. Jak informuje serwis wroclaw.pl, do wniosku należy dołączyć:

  •  szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczeniem lokalizacji – Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, Biuro Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Opracowań Geodezyjnych, al. Marcina Kromera 44, tel. (71) 327-2(261-262);
  •  opinię Koordynatora Projektu Plastycznego Wystroju Miasta – Urząd Miejski Wrocławia, Zespół Architekta Miasta, pl. Nowy Targ 1-8, tel. (71) 777-93-58;
  •  pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków na umieszczenie reklamy na zabytku – Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, ul. Bernardyńska 5, tel. (71) 777-94-511;
  •  zgodę właściciela budynku lub wykonawcy posiadającego zezwolenie na rusztowanie;
  •  oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę lub oświadczenie o braku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno–budowlanego do złożonego zgłoszenia zamiaru umieszczenia urządzenia reklamowego w pasie drogowym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa budowlanego;
  •  kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny wnioskodawcy (np. wypis z właściwego rejestru lub ewidencji lub inny równoważny dokument) oraz kserokopie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
    – opinię Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wydział Inżynierii Miejskiej, Dział Zarządzania Ruchem, ul. Gabrieli Zapolskiej 4, tel. (71) 777-86-371).

źródło: wroclaw.pl, Straż Miejska Wrocławia

Czytaj też: Wrocław | Ciekawostki | Miasto | whiteMAD na Instagramie