Zabytkowa cerkiew w Smolniku po remoncie [ZDJĘCIA]

Cerkiew w Smolniku zbudowana została w 1791 r. Dawna greckokatolicka świątynia jest reliktem istniejącej tu przed II wojną światową wsi, która w wyniku działań wojennych została wysiedlona, a zabudowania spalona.

To cenny budynek bo jako jedyny przetrwał wojenną zawieruchę. Po zakończeniu działań wojennych cerkiew służyła jako magazyn PGR. W 1956 r. cerkiew w Smolniku objęta została ochroną konserwatorską jako niezwykle wartościowy przykład drewnianej architektury, reprezentujący tradycje ludowego budownictwa bojkowskiego. Od 2013 r. cerkiew w Smolniku jest jedną z ośmiu drewnianych cerkwi w polskim regionie Karpat, która weszła w skład transgranicznego polsko-ukraińskiego wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W 2021 roku odbyły się prace remontowe i konserwatorskie przy dachach. Prezbiterium, nawa i babiniec świątyni przykryte są dachami brogowymi konstrukcji wieńcowej, krytymi gontem, zwieńczonymi niewielkimi cebulkami. Przestrzenie pomiędzy tymi dachami przykryte są dachem dwuspadowym z wydatnym okapem wspartym na rysiach. Dach ten również pokryty jest gontem.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny pokrycia gontowego, w całości wymienione zostało zdegradowane pokrycie gontowe na nowy gont kładziony podwójnie. Wykonano również nowe łacenie połaci pod krycie gontem oraz niezbędne prace konserwatorskie przy drewnianej wieńcowej konstrukcji dachów (pseudokopuł) nad przedsionkiem, nawą i prezbiterium.


Prace wykonane zostały przez Parafię Rzymskokatolicką w Lutowiskach, dla której cerkiew w Smolniku jest kościołem dojazdowym. Remont dachu został wsparty finansowo z publicznych pieniędzy przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Czytaj też: Renowacja | Drewno | Zabytek | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

fot. Ks. Proboszcz Parafii Lutowiska Wacław Zygarowicz, K. Habrat WUOZ del. w Krośnie, źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu