Kopcem Powstania

Zbudują nowy park pod Kopcem Powstania Warszawskiego

Zarząd Zieleni w Warszawie ogłosił przetarg, efektem którego będzie wybór firmy, która zbuduje nowy park pod Kopcem Powstania Warszawskiego. Projekt parku przygotowały pracownie topoScape oraz Archigrest.

Oficjalna nazwa nowego parku to Park Akcji “Burza”. Przestrzeń wokół Kopca usypanego po wojnie z gruzów stolicy zostanie uporządkowana i zagospodarowana zgodnie z historyczną symboliką tego miejsca.

W nowym parku wokół Kopca Powstania Warszawskiego chcemy nawiązać do tożsamości historycznej tego miejsca. Kopiec to pomnik zburzenia Warszawy, ale też jej odbudowy i żywotności. W całym parku poprowadzona będzie ciekawa narracja historyczna eksponująca gruzy miasta, ale też przyrodnicza. Wykształciła się tu bardzo ciekawa, spontaniczna zieleń, o której opowiadać będą ścieżki edukacyjne. W intensywniej użytkowanych miejscach należy ją uporządkować, jednak w innych możemy wydzielić specjalne dzikie strefy, w które nie będziemy ingerować i pozwolimy przyrodzie samej się rozwijać – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Kopiec, który znajduje się na warszawskim Czerniakowie usypany został po wojnie z gruzów zburzonego miasta. W latach 90-tych pomysł stworzenia z ruin miasta pomnika zburzonej Warszawy podchwycił Eugeniusz Ajewski ps. „Kotwa”, architekt Biura Odbudowy Stolicy i uczestnik Powstania Warszawskiego. Z jego inicjatywy w 50. rocznicę zrywu w 1994 roku na szczycie wzgórza ustawiono Kotwicę – Znak Polski Walczącej, zaś w 2004 roku Kopcowi Czerniakowskiemu oficjalnie nadano nazwę „Kopiec Powstania Warszawskiego”. Co roku odbywają się tu uroczystości związane z rocznicą tego ważnego dla stolicy i kraju wydarzenia. Teraz krajobraz Kopca zyska nowe oblicze, a historia sprzed ponad 70 lat spotka się ze współczesnością.

W nowym parku pojawi się ścieżka historyczna, dzięki której będzie można poznać genezę powstania i ideę powojennego odrodzenia stolicy. W konstrukcjach wykorzystany zostanie gruz, który pochodzi z okresu odbudowy miasta. Ruiny Warszawy wyeksponowane będą w strefie wejściowej do parku i wzdłuż schodów tworzących Aleję Godziny “W” w formie lapidariów, czyli miejsc, w których prezentowane są kamienie i fragmenty architektoniczne. Ścieżkę uzupełnią tablice edukacyjne.

Kopcem Powstania


Na szczycie Kopca powstanie dwupoziomowa platforma widokowa, a Kotwica stanie na nowoczesnym postumencie. Schody biegnące na szczyt zostaną przebudowane: powstanie nieoczywista forma, zdekonstruowane stopnie będą przywodzić na myśl powstańczą barykadę, a na specjalnych koszach rozmieszczone zostaną fragmenty ruin Warszawy. Wzdłuż nich prowadzić będzie ścieżka historyczna. Zagospodarowane zostanie także główne wejście do parku od ul. Bartyckiej, gdzie znajdzie się ekspozycja historyczna i lapidarium.

Z myślą o różnych potrzebach mieszkańców wokół Kopca pojawią się strefy rekreacyjne z nowymi meblami miejskimi, a także place zabaw dostosowane dla dzieci w różnym wieku i strefa dla psów. Park zostanie doposażony w ławki, krzesła, stoły, stojaki rowerowe i ujęcia do mycia rąk. O niezwykłej przyrodzie Kopca opowiadać będzie ścieżka edukacyjna prowadząca wzdłuż drzew porastających zwałowisko, a nawet – w ich koronach.

Projekt nowego parku obejmuje też uporządkowanie zieleni i nowe nasadzenia. W sumie posadzonych zostanie tu 45 drzew parkowych i ponad 8 tysięcy sadzonek leśnych. Na drzewach zawieszone zostaną budki dla ptaków i nietoperzy.

Realizacja projektu jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Czytaj też: Warszawa | Historia | Muzeum | Park  | whiteMAD na Instagramie

źródło: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy