Zielone słupy przystankowe

Zielone słupy przystankowe w Poznaniu. Są ekologiczne i pożyteczne!

Zielone słupy przystankowe w Poznaniu zostały wybrane za sprawą konkursu, do którego zaproszono studentów oraz projektantów interesujących się miejskim użytecznym designem. Celem była nie tylko poprawa estetyki centrum miasta, ale także dostosowanie miejskich słupów informacyjnych do proekologicznych potrzeb miasta i mieszkańców. 

Na konkurs zgłoszono 17 projektów, a w ich ocenie pod uwagę wzięto m.in. walory architektoniczne, rozwiązania proekologiczne, realność realizacji (szacunkowy kosztorys) oraz interdyscyplinarność projektu, zakładając udział w pracach studentów różnych kierunków i specjalizacji.

Najciekawsze zielone słupy przystankowe w Poznaniu zaprojektował Dawid Kapturczak, który otrzymał nagrodę w wysokości 7.5 tys. zł brutto, a jego rozwiązanie ma szansę realizacji na jednej z ulic Starego Miasta. W uzasadnieniu jury złożone z przedstawicieli Miasta i Rady Osiedla Stare Miasto wskazało, że zwycięski projekt ma wysokie walory artystyczne i architektoniczne, a zaproponowane rozwiązania proekologiczne sprzyjają adaptacji do zmian klimatu.


Nagrodzono także dwa zespoły projektowe Karoliny Młodeckiej i Małgorzaty Pakuły oraz Weronik Wehr i Michaliny Urbańskiej. Sąd konkursowy zdecydował o przyznaniu wyróżnienia honorowego dla Agnieszki Wlazły, reprezentującej zespół projektowy w składzie: Agnieszka Wlazły, Weronika Wodras, Aleksandra Kowańska.

Głównym założeniem konkursu było stworzenie innowacyjnej pod względem architektonicznym, artystycznym i proekologicznym koncepcji projektowej słupa przystankowego. Zastosowane rozwiązanie ma wzbogacić przestrzeń publiczną miasta oraz poprawić jakość życia mieszkańców.

Poprzez sformułowanie “zielony” słup przystankowy należało rozumieć wszelkie walory, które przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków i adaptacji miasta do zmian klimatu, np. gromadzenie wody opadowej, produkcję energii elektrycznej czy poprawę lokalnego mikroklimatu poprzez wzrost wilgotności powietrza lub jego oczyszczanie.

Koncepcja projektowa miała zawierać: mało wymagającą zieleń dostosowaną do wzrostu w trudnych warunkach miejskich, dowolną formę siedziska uwzględniającego niewielką przestrzeń wokół słupa oraz rozkład jazdy autobusów lub tramwajów wraz z możliwością jego podświetlenia. Jednoetapowy konkurs ogłosiło Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania we współpracy z Radą Osiedla Stare Miasto.

Czytaj też: Ekologia | Poznań | Polska | Miasto | Zieleń | Komunikacja miejska | Technologia

źródło: poznan.pl

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły