Zniknęły auta, powstał deptak. Ulica Krupnicza w Krakowie po metamorfozie

Ulica Krupnicza w centrum Krakowa stała się atrakcyjnym miejscem dla pieszych. Przebudowano całą ulicę, która teraz funkcjonuje jak deptak. 

Inwestycję zrealizowano przy okazji wymiany sieci ciepłowniczej oraz sieci wodociągowej. Zamiast odtwarzać nawierzchnię do stanu pierwotnego, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie oraz Wodociągi Miasta Krakowa porozumiały się z Zarządem Zieleni Miejskiej i skoordynowały pracę, aby umożliwić przebudowę całej ulicy pod szyldem projektu “Zielona Krupnicza”.

Prace realizowała firma StarKop. Ze względu na zabytkowy charakter ulicy nad pracami czuwał konserwator zabytków. Podczas prac zmodernizowano nawierzchnię, podłączono rynny do kanalizacji, wykonano iluminację, ustawiono elementy małej architektury (kosze na śmieci, stojaki rowerowe, ławki, zbiorniki retencyjne) oraz wykonano nasadzenia zieleni.

Granitowe kostki brukowe ulicy uzupełnione zostały przez historyczne kostki bazaltowe, które udało się odzyskać w trakcie prac rozbiórkowych. W nawierzchnię wbudowano miedziane płyty zawierające informacje o najważniejszych faktach historyczno-kulturowych ulicy Krupniczej. Teraz ulicę wyróżnia brak krawężników, co sprzyja spacerom.

Ideą projektu rewitalizacji ul. Krupniczej jest stworzenie przestrzeni przyjaznej wszystkim mieszkańcom – pieszym, rowerzystom, a także przedsiębiorcom prowadzącym usługi w parterach zabudowy wzdłuż ulicy. Na odcinku od ul. Podwale do ul. Loretańskiej myśl przewodnia wprowadzonych zmian opiera się na koncepcji ulicy typu woonerf – ulicy z uspokojonym ruchem, na której priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych, przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji samochodowej. Cel ten możliwy był do osiągnięcia dzięki utworzeniu wspólnej przestrzeni dla wszystkich użytkowników poprzez rezygnację z krawężników, a tym samym z podziału na jezdnię i chodnik. Ograniczenie ruchu tranzytowego zapewnione jest również przez wprowadzenie mebli miejskich wraz z zielenią.

Warto podkreślić, że podczas prac zamontowano zbiorniki do gromadzenia deszczówki, która w okresach suszy będzie wykorzystywana do podlewania nowych roślin. Dodatkowo powstały tu ogrody deszczowe.


Zabytkowa przestrzeń ulicy wraz z kamienicami posiada niezwykle bogatą historię. Istotnym elementem stało się więc podkreślenie walorów historycznych poprzez zaakcentowanie w nawierzchni informacji dotyczących zabytkowych obiektów oraz ponowne wykorzystanie w projekcie kostki bazaltowej, którą we wcześniejszych latach była wyłożona ul. Krupnicza – informuje Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Tak ulica wyglądała PRZED metamorfozą:

Ulicę Krupniczą na odcinku od ul. Podwale do ul. Loretanskiej ozdabiają podwyższone rabaty, w których posadzone zostały setki krzewów wierzby purpurowej oraz zimozielonej laurowiśni wschodniej. Nad krzewami górują posadzone na tym odcinku czereśnie ptasie Plena. W dalszej części – do ul. Szujskiego zieleń wysoką tworzą olsze czarne. Na tym odcinku znalazły się również ogrody deszczowe, w których pojawi się bodziszek łąkowy, łączeń baldaszkowaty oraz kosaciec syberyjski w czterech odmianach.

źródło: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Czytaj też: Kraków | Zieleń | Woonerf  | Miasto | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie