Zrównoważone osiedle TBS Bielsko-Biała według pracowni Gąska Wojcieszak

Przy ul. Sarni Stok w Bielsku-Białej planowana jest budowa wielorodzinnego zrównoważonego osiedla TBS. Osiedle autorstwa Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna sp. z o.o. zaprojektowano na cele mieszkalne, tworząc pięć odrębnych budynków, których lokalizacja układa się kaskadowo od ul. Sarni Stok i nawiązuje gabarytami i wysokością do sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej.

Projektowane budynki posiadają od pięciu do sześciu kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną, zostały zaprojektowane w układzie punktowym z centralnie zlokalizowanym pionem komunikacyjnym, wokół którego zorganizowano mieszkania lub lokale usługowe. Przeważają mieszkania narożne, dzięki czemu możliwe jest ich bardziej elastyczne aranżowanie. W parterze każdego budynku przy wejściu do holu głównego, przewidziano miejsce na wózkarnie/rowerownie, pomieszczenie dla gospodarza budynku wraz z zapleczem sanitarnym. W jednym z budynków zlokalizowano lokale usługowe np. sklep, klub seniora, klub dziecięcy, które w razie potrzeby mogą zostać zamienione na lokale mieszkalne.


Zaprojektowane budynki mają ujednoliconą formę. Ich niewielka skala i luźne rozmieszczenie pozwoliło stworzyć efekt kameralnego osiedla, które sprzyja nawiązywaniu sąsiedzkich relacji. Mieszkańcy będą mogli spotykać się na świeżym powietrzu w otoczeniu zieleni.

Zaprojektowane budynki mieszkalne wielorodzinne cechują się prostą i zwartą kubaturą o powtarzalnym układzie funkcjonalnym. Zaproponowana forma architektoniczna oraz przyjęte rozwiązania techniczno-budowlane pozwalają na redukcję kosztów budowy i eksploatacji. Energooszczędność uzyskana jest zarówno przez sposób kształtowania architektury jak i dobrane rozwiązania techniczne i materiałowe.

Projektując osiedle w takiej formie architekci chcieli ograniczyć negatywny wpływ na środowisko i zasoby naturalne. Zastosowanie proekologicznych rozwiązań wynika z projektu zagospodarowania terenu, który obejmuje działania związane z retencją wód opadowych. Dlatego projekt budynków powstał w oparciu o wytyczne funkcjonalno-przestrzenne. Dodatkowo architekci opierali się na koncepcji projektowania uniwersalnego, zwrócili uwagę na zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zastosowali rozwiązania z myślą o różnych grupach społecznych.

TBS, czyli Towarzystwo Budownictwa Społecznego, zostało utworzone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa. Celem TBS-ów stała się budowa mieszkań na wynajem o umiarkowanej wysokości czynszów z przeznaczeniem dla osób, które posiadają średniej wielkości dochody. Dodatkowo do zadań Towarzystwa należy modernizacja i remont własnych zasobów, wynajem lokali oraz administrowanie budynkami.

Mieszkania, które zostały wybudowane w tym systemie, przeznaczone są dla osób, których dochody nie przekraczają 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie. Osoba zajmująca mieszkanie TBS nie posiada do niego żadnego tytułu prawnego, a jedynie umowę najmu.

Źródło: Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna sp. z o.o.

Czytaj też: Architektura | Osiedle | Urbanistyka | Miasto | Architektura w Polsce