Fot. M.Błocińska, ze strony FB: Społeczni Opiekunowie Zabytków - Warszawa

Budynek przy ul. Okólnik 9 w Warszawie w końcu zyska nowe życie. Powstanie tam Mediateka Muzyki Polskiej

Zabytkowy budynek przy ul. Okólnik 9, dawniej gmach Biblioteki Ordynacji Krasińskich w Warszawie, czekają duże zmiany, na które czekał od wielu lat. Powstanie tam Mediateka Muzyki Polskiej, w ramach Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Ideą jest, aby powstało centrum muzyki, które będzie udostępniać nuty, nagrania audio, ale także aby było miejscem kameralnych koncertów.

Ordynacja opinogórska hrabiów Krasińskich została utworzona 30 lipca 1844 r. W statucie ordynacji powołano także Bibliotekę Ordynacji Krasińskich. Gmach dla zbiorów bibliotecznych i muzealnych Ordynacji Opinogórskiej Krasińskich przy ul. Okólnik 9, ufundowany przez Edwarda Krasińskiego, ostatniego ordynata opinogórskiego, powstał w latach 1912–1914 według projektu Juliusza Nagórskiego.

Budynek biblioteki Krasińskich w 1930 roku. Wkrótce powstanie tam Mediateka. Źródło: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona

Mediateka


Cała elewacja otrzymała wystrój historyzujący, neoklasycystyczny, z licznymi symbolami odnoszącymi się do tradycji wojskowości starożytnego cesarstwa rzymskiego. Zabieg ten wykorzystano w celu podkreślenia rangi gmachu, oraz przedstawienia wielowiekowej tradycji, spuścizny rodu Krasińskich oraz wkładu w historię ojczyzny. Na jego fasadzie znajduje się maksyma: Amor Patriae Nostra Lex – “Miłość Ojczyzny naszym prawem”, dewiza rodowa Krasińskich, oraz dwukrotnie rodowy herb Ślepowron (w wersji szlacheckiej i hrabiowskiej) oraz sztukaterie przedstawiające wznoszące się do lotu białe orły. Podczas II wojny światowej budynek poniósł poważne starty. Po upadku powstania warszawskiego oddziały Brandkommando, na specjalny rozkaz władz niemieckich, podpaliły pozostałe w gmachu biblioteki zbiory. Łącznie w gmachu w 1944 r. spłonęło niemal 80 000 starych druków, w większości cenne polonika z XVI-XVIII w., w tym 26 000 rękopisów, 2500 inkunabułów, 100 000 rysunków i grafik, 50 000 nut i teatraliów. Urna z popiołami starodruków i rękopisów, spalonych przez Niemców, jest przechowywana w Sali Wilanowskiej Barkowego Pałacu Krasińskich w Warszawie. Po wojnie, w latach 1945-50, przystąpiono do uproszczonej odbudowy budynku według projektu Barbary i Stanisława Brukalskich. Gmach w czerwcu 1948 r. przekazano Bibliotece Narodowej.

Budynek był przedmiotem wieloletnich postępowań reprywatyzacyjnych, które zakończyły się w tym roku. Od kilku dekad nie był użytkowany. W końcu zaistniała możliwość wskrzeszenia tak wyjątkowego budynku ponownie na cele publiczne. Dofinansowanie do remontu wstępnie zapowiedziało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Źródło: Społeczni Opiekunowie Zabytków – Warszawa

Czytaj też: Architektura w Polsce | Zabytek | Historia | whiteMAD na Instagramie  | Warszawa

Temat: Budynek przy ul. Okólnik 9 w Warszawie w końcu zyska nowe życie. Powstanie tam Mediateka Muzyki Polskiej