Budynek Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich znika pod warstwą styropianu

Budynek Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich zbudowany został w XIX wieku i przechodzi właśnie termomodernizację. To efekt rozpisanego przez tamtejszych urzędników przetargu na ocieplenie budynku. Robotnicy skuwają unikalne zdobienia, by przykryć gmach warstwą styropianu .

O swoich planach urzędnicy poinformowali już w grudniu, kiedy ogłosili przetarg na wykonawcę “Kompleksowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich”. Zwyciężyła firma PBO Kazimierz Karwowski, która swoją pracę wyceniła na 885 600 złotych. To właśnie pracownicy tej firmy kilka dni temu rozpoczęli prace termomodernizacyjne, które wykonywane są według projektu opracowanego przez mgr inż. Leszka Zajkowskiego (architekt prowadzący) oraz mgr inż. Jadwigę Skowrońską (architektura).

Kiedy tylko miasto opublikowało pierwsze zdjęcia z prac, fotografie szybko udostępniły setki internautów. Na zdjęciach widać, jak skuwane są elementy dekoracyjne frontowej fasady, które zastępuje warstwa styropianu o grubości 16 cm. Prace obejmują kompleksową termomodernizację, dlatego prócz elewacji wymienione zostanie poszycie dachowe oraz część okien. Niestety prace termomodernizacje z tyłu budynku już się zakończyły.

Sprawą zainteresował się Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Z jego inicjatywy siódmego maja odbyło się spotkanie z pracownikami Urzędu Gminy Banie Mazurskie, którego efektem był nakaz wstrzymania prac. Niestety niemal wszystkie elementy dekoracyjne frontu zostały już zniszczone, a warstwa styropianu dotarła do poziomu parteru budynku.

Tak wyglądał budynek PRZED termomodernizacją, fot. Urząd Gminy Banie Mazurskie

Kontaktowaliśmy się z biurem konserwatora, który swój oddział ma także w Ełku. Dowiedzieliśmy się, że konserwator zabytków rozpoczął procedurę wpisu budynku urzędu do ewidencji zabytków – efekt poznamy niebawem. Wcześniej gmach nie był formalnie chroniony.

Jak będzie wyglądać budynek? Co ciekawe, w dokumentacji przetargowej znaleźliśmy dwa projekty kolorystyki elewacji. Opublikowaliśmy je w galerii niżej. Próbowaliśmy skontaktować się z architektami odpowiadającymi za projekt, by dowiedzieć się, w jaki sposób miałyby zostać odnowione dekoracyjne elementy, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

Jeśli budynek uzyska status zabytku wykonawca będzie musiał odtworzyć jego pierwotny wygląd. Termomodernizacja jest dofinansowana z funduszy unijnych.

AKTUALIZACJA:

Dziś po godzinie 17 Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Konserwator Zabytków poinformował, że budynek Urzędu Gminy został ujęty w gminnej ewidencji zabytków. W informacji Konserwatora czytamy:

Z naszych ustaleń wynika, że wstrzymana inwestycja polegająca na termomodernizacji obiektu z jednoczesnym zniszczeniem jego elewacji jest wynikiem błędu organu budowlanego, który przed wydaniem pozwolenia na budowę nie przesłał do WKZ dokumentacji projektowej w celu jej uzgodnienia (zatwierdzenia w formie postanowienia lub tzw. milczącej zgody).

W dniu dzisiejszym do gminy wysłane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wpisu obiektu do wojewódzkiego rejestru zabytków nieruchomych. Na 18.05.2021 r. planowane jest przeprowadzenie oględzin w tej sprawie, co umożliwi wydanie decyzji.

Zgodnie z art. 10a. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, zabrania się prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku.

Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także robót budowlanych objętych pozwoleniem na budowę, albo zgłoszeniem, a także działań określonych w innej decyzji pozwalającej na ich prowadzenie.

Czytaj też: ArchiAlert | Elewacja | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

źródło: Urząd Gminy Banie Mazurskie