Był parking, będzie zielony plac! Tak to się robi w Gdyni!

W Gdyni trwają prace, w ramach których teren dawnego parkingu przy ulicy Zawiszy Czarnego zmieni się w zielony plac. Znika betonowa nawierzchnia i zastępowana jest zielenią. To efekt miejskiego programu “KLIMATyczne Centrum”.

Plac położony jest pomiędzy Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej, Teatrem Muzycznym i Parkiem Rady Europy. Tuż obok jest popularna plaża Gdynia Śródmieście. Latem na terenie dawnego parkingu były organizowane imprezy kulturalne, dlatego prace budowlane ruszyły dopiero we wrześniu.

Metamorfoza placu to efekt miejskiego programu “KLIMATyczne Centrum” – miasto chce, by całe śródmieście stało się spokojniejsze, bardziej uporządkowane i po prostu przyjazne do życia. Ma tu być mniej samochodów, mniej miejskiego hałasu, więcej miejsc, w których można usiąść i odpocząć pod drzewem oddychając czystym powietrzem bez spalin i słuchając ptaków, a nie warkotu silników. W ten sposób zmienia się Molo Południowe, historyczne ulice centrum Gdyni, takie jak 3 maja, Starowiejska, Świętojańska, w tym duchu powstają też parki kieszonkowe.

Obecnie prowadzone prace na placu przy ul. Zawiszy Czarnego są kontynuacją zagospodarowania zieleni rozpoczętego jesienią ubiegłego roku. W ramach prac rozszczelniono nawierzchnię betonową o łącznej powierzchni 400 m2, na której powstają nowe trawniki. Miejsca, w których w zeszłym roku posadzono 39 drzew, wzbogacono hortensjami, żurawką oraz trawami ozdobnymi. Całkowity koszt zagospodarowania zieleni wraz z rozszczelnieniem nawierzchni nieprzepuszczalnej wyniesie 110 tys. zł – mówi Tadeusz Szenk, naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta.


Zgodnie z miejską polityką przestrzenną określoną w Studium, teren objęty planem stanowi fragment obszaru szczególnych szans rozwoju usług metropolitalnych opartych na kulturze, nauce i wiedzy – Forum Kultury, obejmujący rejon położony na południe od skweru Kościuszki do podnóża Kamiennej Góry, z istniejącymi instytucjami kultury, jak Teatr Muzyczny, Muzeum Miasta Gdyni i Muzeum Marynarki Wojennej.

Planowane są tu funkcje kultury, obsługi turystyki i rozrywki, reprezentacyjne przestrzenie publiczne oraz zieleń i rekreacja jako funkcje uzupełniające. W zakresie struktury przestrzennej Studium określa obszar objęty planem jako strefę centrum miasta, w granicach której wyróżnia tereny wielofunkcyjne oraz główne przestrzenie publiczne.

Czytaj też: Zieleń | Gdynia | Urbanistyka | whiteMAD na Instagramie

fot. M. Milewski, źródło: UM Gdynia