Deszcz-o-bieg w Gdyni. Interaktywna instalacja uświadamia, jak cenna jest woda

Instalacja Deszcz-o-bieg stanęła na początku lata przed budynkiem Muzeum Miasta Gdyni, a następnie została przeniesiona przed budynek Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Dzięki instalacji można dowiedzieć się, jak wygląda obieg wody w naturze i jakie jest jej znaczenie dla całego środowiska.

Woda jest kluczowym elementem nie tylko dla człowieka, ale całego ekosystemu. Woda w miastach obniża temperaturę, oczyszcza powietrze, pozwala roślinom rozwijać się a zwierzętom pozwala zakładać siedliska. Bliskość zbiorników wodnych pozytywnie wpływa na samopoczucie człowieka.

Powstanie instalacji Deszcz-o-bieg jest elementem akcji edukacyjnej. Dzięki niej można poznać podstawowe informacje o metodach zbierania wody deszczowej i jej znaczeniu dla natury. Woda jest bezcennym zasobem i powinna być dostępna dla każdego człowieka. Organizatorzy instalacji przypominają, że blisko dwa miliardy ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznych zasobów wodnych. W 2030 roku zapotrzebowanie na wodę będzie tak duże, że jej dostępne zasoby będą mniejsze niż potrzeby.

Zrównoważone, odporne miasta są dziś nadzieją na przełamanie impasu antropocenu, a także polem innowacyjnych praktyk i działań edukacyjnych w zakresie adaptacji i mitygacji do zmian klimatu. Odpowiedzialne gospodarowanie bezcennym zasobem, jakim jest woda, a także przemyślenie relacji z nią i całym ekosystemem miejskim powinno stać się naszym wspólnym doświadczeniem – nie odpuszczajmy wody! – mówi Aleksandra Litorowicz, kuratorka projektu.

Instalację zaprojektowała Izabela Bołoz. To system zbiorników i rynien, które tworzą obieg wody. Instalacja zbiera deszczówkę, zachęca do jej używania i umożliwia interakcję i zabawę. Deszcz-o-bieg rozwija wiedzę w zakresie zmian klimatycznych, uświadamia czym są zasoby wodne i susza. Całość zbudowano z materiałów z odzysku, które można poddać recyklingowi.


Instalacje przestrzenne oraz miejskie inicjatywy oparte na projektowaniu mają ogromny potencjał jako narzędzia inicjowania konstruktywnego dialogu. Tworzenie przyjaznej, inspirującej, aktywizującej przestrzeni może stanowić doskonałe zaproszenie do rozpoczęcia rozmowy czy konsultacji na różnorodne tematy. Wykorzystując design, możemy dostarczać informacji w mniej formalny, bardziej angażujący sposób. Co więcej, takie podejście otwiera nas na szerokie grono odwiedzających przestrzeń publiczną, umożliwiając dotarcie do większej liczby ludzi w różnym wieku. Bardzo się cieszę, że nasza interaktywna instalacja, inspirowana ideą zabawy, zachęca do rozmów na temat oszczędzania wody w mieście. To naprawdę ważne i interesujące zagadnienie, które warto badać i szukać konstruktywnych rozwiązań na różnych poziomach. Wierzę, że zaangażowanie społeczności może przynieść realne postępy w ochronie zasobów wodnych i tworzeniu zrównoważonych rozwiązań dla naszych miast – mówi Izabela Bołoz.

Projekt „Deszcz-o-bieg”. O wodzie i jej oszczędzaniu w mieście” jest realizowany przez Fundację Działań i Badań Miejskich PUSZKA we współpracy ze Studio BOLOZ i finansowany w ramach otwartego konkursu ofert na wdrażanie dobrych praktyk projektowych w Gdyni w 2023 r., koordynowanego przez PPNT Gdynia | Centrum Designu. Partnerem projektu jest Muzeum Miasta Gdyni.

Zespół kuratorsko-projektowy:

Izabela Bołoz – projektantka, kuratorka, edukatorka, założycielka pracowni projektowej Studio Boloz (https://boloz.eu). Większość jej prac to instalacje miejskie, które oprócz funkcji czysto użytkowej, mają intrygować, bawić i zadziwiać odbiorców. Tworzy skłaniające do interakcji, inkluzywne przestrzenie dla różnych grup wiekowych. Jest wykładowczynią na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven oraz na School of Form w Warszawie.

Aleksandra Litorowicz – Prezeska Fundacji Działań i Badań Miejskich PUSZKA, kulturoznawczyni, badaczka, kuratorka. Wykładowczyni School of Form oraz School of Ideas na Uniwersytecie SWPS, a także studiów miejskich w Instytucie Badań Przestrzeni Publicznej ASP w Warszawie. Inicjatorka projektów badawczo-edukacyjnych związanych ze współczesnością miejską.

Projekt graficzny: Julia Rajs

Opracowanie techniczne: Natalia Kamińska

źródło: Fundacja Puszka i Studio Boloz

Czytaj też: Gdynia | Meble miejskie | Ciekawostki | Ekologia | Edukacja | whiteMAD na Instagramie