Dom na Styku
fot. Tomasz Zakrzewski

Dom na Styku. Symbioza zieleni z architekturą.

Dom na Styku został zaprojektowany na niewielkiej, miejskiej działce w Czeladzi. Charakterystyczną cechą tej lokalizacji jest bezpośredni styk wschodniej granicy z parkiem miejskim– jednego z największych terenów zielonych w obrębie Czeladzi. Sąsiedztwo działki z bujną zielenią parku stało się punktem startowym genezy projektu.

Aktualizacja: budynek znalazł się w TOP3 domów w plebiscycie na najładniejszy dom w Polsce w głosowaniu czytelników whiteMAD.pl. Pełna lista nominowanych budynków jest TUTAJ

Celem było stworzenie domu maksymalnie otwartego na przyrodę, którego bryła nie będzie dominować i wkomponuje się w sąsiadującą z działką zieleń. Z drugiej jednak strony, Dom na Styku zlokalizowany został na działce o charakterze miejskim, stąd jego forma powinna była wpisywać się w zabudowę dzielnicy mieszkaniowej Czeladzi. Założeniem projektowym stało się, zatem odnalezienie odpowiedniego balansu i symbiozy pomiędzy architekturą domu jako tworu ludzkiego, a zielenią jako świata ożywionego. Jednak to ten drugi element kontekstu miejsca stanowi atut działki.

Dom na StykuOkre­ślo­no lo­ka­li­za­cję pro­jek­to­wa­ne­go obiek­tu wzdłuż zachodniej granicy działki uwal­nia­jąc jak naj­więk­szy ob­szar we wschodniej jej czę­ści umoż­li­wia­jąc tym samym or­ga­ni­za­cję ogro­du. Przyroda niejako odciska piętno na strukturze domu. Zmienia jego geometrię wskazując jednoznacznie, że architektura dostosowuje się i ustępuje w hierarchii ważności światu ożywionemu. Projekt podkreśla nieocenioną wartość zieleni w mieście. Krzywizna elewacji oraz ściana zieleni parku domykają ogród z dwóch stron tworząc kameralną przestrzeń do życia w otoczeniu przyrody.
Dom na Styku jest budynkiem parterowym z wykształconym od strony drogi dojazdowej podjazdem wraz ze strefą wejściową otwartą na drogę. Pozostałą część działki, zachowując prywatność mieszkańców, oddziela mur zmiennej wysokości: od strony drogi wysoki, obniżający się w kierunku zieleni parkowej. Zabieg ten zapewnia prywatność od strony zabudowy, a widok od strony parku. Wszelkie pomieszczenia w maksymalny sposób otwierają się na ogród i zieleń.


Ważnym aspektem projektu było kształtowanie przestrzeni wewnątrz domu. Poszczególne pomieszczenia strefy dziennej rozlokowane są wzdłuż elewacji wschodniej zapewniając im widok na zieleń parku. W projekcie Domu na Styku dużą rolę odgrywa światło. Przeszklenia oddzielające poszczególne pomieszczenia zapewniają optymalną dozę doświetlenia w całym domu. Wnętrze domu zostało zaprojektowane jako minimalistyczne gdzie dominuje biel ścian korespondujących z elewacją budynku. Elementami ocieplającymi stały się ściany oraz meble wykonane z drewna modrzewiowego, które nawiązuje do drzew rosnących wzdłuż wspólnej granicy działki i parku.

Dom na Styku – metryczka projektu domu

Lokalizacja: Czeladź

Inwestor: prywatny

Projekt architektoniczny: TTAT

Autorzy: Magdalena Tokarska, Piotr Tokarski

Współpraca: Tymon Czyżewski, Kasjan Stabik, Aleksandra Stolecka, Bartosz Wolny

Powierzchnia terenu: 633,25 m2

Powierzchnia użytkowa: 148,71 m2

Projekt: 2016

Realizacja: 2021

Zdjęcia: Tomasz Zakrzewski

Źródło: TTAT

Zobacz też: Architektura| Dom jednorodzinny | Minimalizm | Las | Rośliny