Eksperci będą opiniować wygląd nowych pomników. Mają być ładniejsze

Przepisy, dzięki którym będzie można zadbać o odpowiedni wygląd pomników przyjęto 13 kwietnia w Warszawie. Nowe procedury mają zapewnić większy udział społeczny w ich powstawaniu, ale też lepszą jakość w kształtowaniu przestrzeni publicznej.

Celem wprowadzenia nowych zasad jest nie ograniczenie budowania pomników, ale pilnowanie, by prezentowały wysoką jakość dbając o dobre imię postaci lub wydarzeń, które będą upamiętniać. Nowa procedura obejmuje pomniki, które mają stanąć na gruntach lub budynkach należących do m.st. Warszawy. Przepisy obejmują pomniki, popiersia, tablice, głazy pamiątkowe itp. W ramach nowych przepisów powstał Zespół do spraw pomników i upamiętnień, który ma doradzać prezydentowi Warszawy, w szczególności na etapie przygotowania uchwał “pomnikowych” na posiedzenia Rady Miasta.

W zespole znajdzie się 11 osób: przedstawiciele urzędu (Biuro Stołecznego Konserwatora, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Kultury), trzej radni/radne miasta, grupa ekspertów z Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Warszawy, Zespołu ds. Niematerialnego Dziedzictwa, miejskiej komisji architektoniczno-urbanistycznej oraz przedstawicielka Komisji Dialogu Społecznego.

Grupa złożona z osób prezentujących różne obszary (architektura, urbanistyka, sztuka współczesna, historia miasta) będzie także zasięgała opinii dzielnic i zaproszonych gości. Zespół będzie przygotowywał rekomendacje dotyczące wszystkich istotnych upamiętnień i pomników na terenie Warszawy – dotyczące treści, formy, lokalizacji. Będzie mógł także wskazywać na potrzebę przeprowadzenia konkursów, szczególnie w przypadkach ważniejszych pomników i miejsc, w których miałyby one stanąć. Dopiero po takiej dyskusji, przygotowaniu i późniejszym uwzględnieniu wytycznych, projekty inicjatyw będą dalej procedowane przez rady dzielnic i Radę Miasta.

wygląd pomników
Pomnik Marii Wittek w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, fot. Cezary Piwowarski, źródło: wikimedia.org, licencja: CC 4.0

Ostatnie lata przyniosły bardzo wiele najróżniejszych propozycji nowych pomników. Warszawa zapełnia się kolejnymi monumentami, a istniejące dotąd mechanizmy prawne nie zawsze pozwalały na wystarczającą dyskusję o ich idei, miejscu, czy formie.

Dzięki nowej procedurze prezydent będzie mógł zarządzać konsultacje społeczne w sytuacjach, gdy inicjatywy pomnikowe będą dotyczyły eksponowanych miejsc w przestrzeni miasta oraz szczególnie istotnych tematów.

Czytaj też: Pomnik cierpiącego Atlasa | Warszawa | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

Pomnik Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, fot. Kancelaria Sejmu, licencja: CC 2.0
wygląd pomników
Pomnik Agnieszki Osieckiej w Warszawie, fot. Adrian Grycuk, źródło: wikimedia.org, licencja: CC 3.0

Nowa rzeźba cierpiącego Atlasa na Wzgórzu Uniwersyteckim w Opolu

źródło: UM Warszawa