leśna ścieżka
Fot. Bogna Olejarz

Gdynia: leśna ścieżka ułatwiająca komunikację połączyła dwie części Oksywia

Unikatowa leśna ścieżka, wijąca się malowniczo pomiędzy drzewami, połączyła gdyńskie Oksywie Dolne z Górnym. Prace budowlane nie tylko ułatwiły życie mieszkańcom, ale przyczyniły się do wykreowania przestrzeni, która będzie wizytówką tej nieco zapomnianej północnej części miasta. Urządzenie przejścia to jeden z elementów działań infrastrukturalnych podjętych w ramach rewitalizacji Oksywia.

Tarasowe ukształtowanie terenu w tym miejscu naturalnie dzieliło Oksywie na dwie części. Dotychczas istniały tu ścieżki gruntowe, które zwłaszcza w porze jesienno-zimowej, ze względu na swoją stromość, stanowiły nie lada wyzwanie w przemieszczaniu się pieszych pomiędzy obiema częściami dzielnicy. Ideą nowego zagospodarowania tej przestrzeni było, poza rozwiązaniem problemów stricte komunikacyjnych, nadanie jej zupełnie nowego, wyjątkowego wymiaru wizualnego.

Leśna ścieżka. Fot. Bogna Olejarz

leśna ścieżka


Projekt wyłoniono w drodze konkursu. Najpierw wybrano zwycięską koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, którą wykonała Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny z Gdańska, a następnie na bazie tej pracy Autorska Pracownia Architektury CAD z Warszawy przygotowała projekt budowlany i wykonawczy. Po niespełna roku robót ścieżka jest gotowa. Można nią swobodnie przejść od ul. Bosmańskiej do ul. Żeglarzy. Trasa liczy ok. 350 m i została wytyczona w formie schodów z poręczami oraz pochylni dostosowanej do potrzeb osób o ograniczonej mobilności w stopniu, na który pozwala ukształtowanie terenu i istniejący drzewostan. Różnica poziomów między krańcami ścieżki jest niemała – wynosi aż 32 m, czyli 8-9 pięter w typowym budynku mieszkalnym.

leśna ścieżka
Leśna ścieżka. Fot. Bogna Olejarz

Charakterystycznym elementem konstrukcji są lampy oświetleniowe, połączone ze sobą pomarańczowymi rurkami, w których prowadzony jest kabel zasilania. Z jednej strony pozwoliło to na minimalizację prac ziemnych w terenie leśnym, a z drugiej nadało charakterystyczny akcent całej przestrzeni. Wzdłuż ścieżek ustawiono także kilka drewnianych ławek oraz przysiadaków. Małą architekturę uzupełniają kosze na śmieci o klasycznej formie. W górnej części urządzono niewielki plac zabaw z elementami dopasowanymi materiałowo i kolorystycznie do terenu leśnego. Znalazło się też tam miejsce na stoły piknikowe. Podczas prac nie ucierpiało żadne drzewo. Nad wszystkim pieczę trzymali m.in. pracownicy z Laboratorium Inicjatyw Społecznych. Nowa ścieżka wzbudziła ogromne zainteresowanie i entuzjazm nie tylko gdynian, ale i ludzi z całego kraju.

Leśna ścieżka. Fot. Bogna Olejarz

Łączny koszt prac budowlanych wyniósł 3 841 982,95 zł. Wykonawcą wyłonionym w przetargu została firma FB-Jelcz z Chwaszczyna. Projekt “Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna: Pracownia Projektowa Kaja Pobereżny

Projekt budowlany i wykonawczy: Autorska Pracownia Architektury CAD

 

Źródło: gdynia.pl, trojmiasto.pl

Czytaj też: Architektura w Polsce | Ekologia | Metamorfoza | Zieleń | Miasto | Gdynia