Projekt pomnika Bitwy Warszawskiej autorstwa M.O.C. ARCHITEKCI

Warszawski łuk triumfalny. Genialna koncepcja pomnika Bitwy Warszawskiej 1920

Projekt przygotowali architekci z pracowni M.O.C. Architekci. Warszawski łuk triumfalny to koncepcyjny projekt, który niestety przegrał zorganizowany przed rokiem konkurs na projekt pomnika upamiętniającego wydarzenie. W niższej części artykułu zamieściliśmy wizualizację pomnika, który zwyciężył konkurs. Który z nich bardziej się wam podoba? Dajcie znać w sondzie!

Bitwa Warszawska jest jednym z najważniejszych wydarzeń militarnych w historii Polski. Zwycięska bitwa do dziś czeka na godne upamiętnienie. Obecne władze Polski chciały zbudować pomnik na Placu Na Rozdrożu. Konkurs pod koniec 2019 roku ogłosiło Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zwyciężyła wtedy koncepcja przygotowana przez architektów z pracowni Nizio Design International. Pisaliśmy o tym TUTAJ. Jednak koncepcji do dziś nie zrealizowano.

Teraz przyglądamy się innemu pomysłowi na upamiętnienie Bitwy Warszawskiej 1920 r. To projekt przygotowany przez M.O.C. Architekci.

Architekci nadali pomnikowi formę łuku triumfalnego. To nawiązanie do przeszłości – już w czasach antycznych zwycięstwa militarne upamiętniano stawiając monumentalne łuki triumfalne. W Warszawie miało już powstać kilka takich konstrukcji. Już w czasach stanisławowskich planowano przebudowę Zamku Królewskiego z centralnym łukiem triumfalnym (projekt Efraima Szregera), podobną formę zaprojektował nieco później Jakub Kubicki na placu Trzech Krzyży (pomnik z 1809 r.). W XX wieku podobne wizje dla Warszawy kreowali Stanisław Noakowski, Ivan Mestrovic (Projekt Łuku Triumfalnego ku czci Marszałka Piłsudskiego z 1939 r.), Marek Leykam czy Helena i Lech Grześkiewiczowie (koncepcja odwróconego łuku na osi Saskiej). Żadna z tych koncepcji (poza projektem Kubickiego) nie doczekała się realizacji.

Koncepcja architektów z pracowni M.O.C. stanowi nawiązanie do wspomnianych wyżej projektów. Bryłą monumentu, ze względu na specyficzną lokalizację w zagłębieniu terenu, powinna poprzez kubaturę i wysokość akcentować swą obecność w przestrzeni miasta. Architekci nadali pomnikowi formę pierścienia zagłębionego w ziemi, który swoją lokalizacją podkreśla przebieg „przeciętej” osi Stanisławowskiej. Pierścień ten osadzony jest w okrągłym lustrze wody. Woda jest nawiązaniem do Wisły, która według architektów stała się symboliczną granicą dla sowieckiego totalitaryzmu.

W sferze wymowy symbolicznej monumentu położono nacisk na ponadczasową dla Polaków wymowę wydarzenia. Jakie wartości je tworzą? Najkrócej wyraża je triada ideowa Bóg, Honor, Ojczyzna. Nikt, nawet najbardziej oddalony od nastrojów religijnych, nie jest w stanie zakwestionować roli tych wartości w wyposażeniu mentalnym uczestników bitwy. Wskazując je w projekcie wyrażamy zatem prawdę historyczną – ku pamięci współczesnych – tłumaczą architekci.


Ze względu na monumentalny charakter obiektu o najwyższej kategorii projektowanego okresu użytkowania architekci proponują, by jako budulca użyć betonu o wysokiej wytrzymałości. Konstrukcję pomnika stanowić będzie żelbetowy pierścień ścięty u podstawy o średnicy zewnętrznej równej 28 m. Wysokość monumentu od postawy fundamentu do szczytu wynosi 25 m. Przekrój pierścienia zaprojektowano na bazie trójkąta prostokątnego ze ściętymi narożnikami.

Zaprezentowana koncepcja pomnika dedykowanego Bohaterom Bitwy Warszawskiej zakłada wykreowanie na stołecznym Placu Na Rozdrożu przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla miasta. Przestrzeni pamięci, która wpisuje się w obraz współczesnej Warszawy – miasta wolnego, niepodległego, dumnego i otwartego. Miasta, które pamięta, ale również patrzy w przyszłość. Koncepcja zakłada wizję placu ogólnodostępnego, który służyć może zarówno jako miejsce dla okolicznościowych uroczystości jak i przestrzeń wypoczynku dla okolicznych mieszkańców. Intencją autorów było wykreowanie miejsca, które trwale powinno związać się z krajobrazem miasta, być jedną z jego wizytówek. Miejsca, które przypominając chwilę zwycięstwa jednoczy naród w teraźniejszości.

UWAGA: pod galerią znajdziecie wizualizacje zwycięskiej koncepcji autorstwa Nizio Design International oraz sondę. Która koncepcja pomnika jest lepsza?

Czytaj też: Warszawa | Historia | Park | Miasto

Która koncepcja pomnika jest lepsza? Nizio Design International czy M.O.C. Architekci?

Która koncepcja powinna zostać zrealizowana?

View Results

Loading ... Loading ...

źródło: M.O.C. ARCHITEKCI