Jest unikalne. Mauzoleum rodziny Braeunigów w Warszawie

Mauzoleum rodziny Braeunigów znajduje się na terenie Cmentarza Ewangelicko-Augsuburskiego w Warszawie. Mauzoleum zbudowano na początku XIX wieku z żeliwnych elementów. Był to pierwszy tego typu obiekt na terenie Królestwa Polskiego.

Historia kaplicy wiąże się z przeprowadzką rodziny Braeunigów do Warszawy około 1780 roku. Karol Bogumił Braeunig był kupcem, który zajmował się handlem winem. Grobowiec z lanego żelaza był nowatorską konstrukcją. 22 czerwca 1821 roku Kurier Warszawski odnotował jego budowę i zachęcał czytelników do zobaczenia obiektu na własne oczy.

Wkrótce zabytkowa konstrukcja zostanie wyremontowana. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy każdego roku poddaje konserwacji przynajmniej jeden nagrobek lub kaplicę. Konserwacji poddane zostaną elementy metalowe i kamienne. Żeliwne fragmenty zostaną zdemontowane i przewiezione do pracowni. Konserwatorzy usuną stare powłoki malarskie, całość oczyszczą i uzupełnią. Elementy zostaną też zabezpieczone przed korozją.

Kamienne powierzchnie zostaną oczyszczone z czarnych, korozyjnych nawarstwień. W ciągu ostatnich dziesięcioleci całość zabrudziły glony i drobnoustroje. Dodatkowo podczas prac zlikwidowane zostaną wtórne zaprawy cementowe. Poprawiona zostanie czytelność tablic. Prace mają trwać do października 2023 roku. Na prace konserwatorskie uzyskano dotację z budżetu miasta w kwocie 300 tysięcy zł.

Cmentarz na warszawskich Powązkach zaczął powstawać w 1790 roku. Najpierw otwarto tam cmentarz katolicki, a dwa lata później obok ulokowano cmentarze protestanckie: ewangelicko-augsburski (luterański) oraz ewangelicko-reformowany (kalwiński). Cmentarz luterański graniczy od północy z Muzułmańskim Cmentarzem Kaukaskim i Cmentarzem Żydowskim, a od południa z Cmentarzem Ewangelicko-Reformowanym.


Autorstwo projektu nekropolii luterańskiej przypisywany jest Szymonowi Bogumiłowi Zugowi. Był to prawdopodobnie pierwszy całościowy projekt cmentarza w Polsce. Od początku swego istnienia uchodził za jeden z „najstaranniej utrzymanych i najozdobniejszych ze wszystkich w kraju cmentarzy” – czytamy w informacji na stronie UM Warszawy.

Obecnie jego teren wynosi 7,5 ha. Właściciel cmentarza, Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy, od kilkudziesięciu lat prowadzi zakrojony na szeroką skalę program mający na celu przywrócenie cmentarzowi jego dawnej świetności. Zespół zabytkowych cmentarzy wyznaniowych na Powązkach został uznany za pomnik historii w 2014 roku.

źródło: UM Warszawa (um.warszawa.pl)

Czytaj też: Warszawa | Zabytek | Renowacja | Ciekawostki | Detal | whiteMAD na Instagramie