Kamienica Walusińskich oczekuje na remont. Budynek jest unikatem na skalę całej Warszawy

Kamienica Walusińskich przy Bednarskiej 25 jest jednym ciekawszych zabytków w Warszawie. Jako jedna z niewielu budynków w okolicy przetrwała II wojnę światową niemal nienaruszona. Wyróżnia ją także niespotykany w stolicy wystrój architektoniczny nawiązujący do romantycznego neogotyku angielskiego. Nie ma dziś w Warszawie drugiej kamienicy w tym stylu. Budowla od 1999 roku jest wpisana do rejestru zabytków.

Została zbudowana w latach 1859-60 dla Eleonory i Ludwika Walusińskich. Na działce znajdowały się wówczas dwa budynki – dom frontowy oraz oficyna. Oba budynki przetrwały II wojnę światową. W latach 90. oficyna została rozebrana pod nową inwestycję. Jej budowa została przerwana, kiedy okazało się, że projekt został zmieniony bez wymaganych zgód.

Budynek obecnie. Fot. whiteMAD/Mateusz Markowski

Kamienica Walusińskich


Obiekt był wyższy o dwie kondygnacje oraz posiadał wykusze, których również nie przewidywano. Niedokończona budowa czekała do 2006 roku. Jej nowy właściciel uzyskał zgodę na dokończenie prac, ale pod warunkiem rozbiórki najwyższej kondygnacji. W tym samym czasie okazało się, że kamienica Walusińskich jest w złym stanie technicznym. Wówczas wykwaterowano mieszkańców i od tego czasu budynek stoi pusty. Do 2015 roku znajdował się jako dzierżawa wieczysta w rękach prywatnych. Ze względu na niewywiązywanie się z obowiązku zadbania o stan kamienicy, dzielnica Śródmieście doprowadziła do rozwiązania umowy.

Widok na ul. Bednarską na pocz. lat 90. i obecnie. Widać zburzoną oficynę oraz nowy budynek. Źródło: mapa.um.warszawa.pl

W 2021 roku Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków nałożył karę w wysokości 10 tysięcy złotych na posiadacza kamienicy, czyli miasto Warszawę, za brak zabezpieczenia obiektu. Dzielnica zapewniała, że prace zabezpieczające zostały wykonane, lecz poważniejszego remontu nie przewiduje. Ze względu na małą powierzchnię, bariery architektoniczne i ograniczenia ze strony Stołecznego Konserwatora Zabytków remont jest nieopłacalny. W związku z tym władze dzielnicy chcą kamienicę sprzedać.

Jakie będą dalsze losy tego wyjątkowego architektonicznie i cennego historycznie zabytku?

Źródła: tvn24.pl, Tu było, tu stało

Czytaj też: Architektura | Kamienica | Miasto | Warszawa | Architektura w Polsce