Koniec szpetnych reklam. Uchwała krajobrazowa w Poznaniu została przyjęta

Radni miasta przyjęli dokument, który pomoże w walce z chaosem reklamowym. Uchwała krajobrazowa w Poznaniu określa zasady umieszczania szyldów, dzięki czemu przestrzeń publiczna będzie uporządkowana. Właściciele nielegalnych nośników będą musieli płacić kary.

O tym, że uchwała krajobrazowa jest skutecznym narzędziem w walce z chaosem reklamowym przekonały się już władze Gdańska i Krakowa. Przyjęte tam przepisy pozwoliły usunąć z centrum wielkoformatowe reklamy oraz zakazały umieszczania ogromnych reklam na budynkach.

Uchwała jest efektem kompromisu i współpracy wielu podmiotów. Miasto nie jest przeciwne reklamom w przestrzeni publicznej. Nie ma jednak zgody na samowolę reklamową, zasłanianie zabytkowych budynków, czy nielegalne instalacje wielkopowierzchniowych nośników z pogwałceniem zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku. Dziękuję miejskim radnym za przyjęcie uchwały, a także wszystkim, którzy przyczynili się do jej powstania. Nie mam wątpliwości, że jest to dokument przełomowy, bo daje Miastu skuteczne narzędzie do walki z chaosem reklamowym. Nie byłoby to możliwe bez zmian na poziomie ustawowym, o które wiele lat temu walczyły ruchy miejskie i które wsparła senator Jadwiga Rotnicka, za co bardzo dziękuję – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Uchwała krajobrazowa w Poznaniu została przyjęta podczas głosowania we wtorek 24 stycznia. Za przyjęciem dokumentu głosowało 21 radnych, 8 było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.

Przyjęcie uchwały poprzedziły konsultacje społeczne z mieszkańcami, przedsiębiorcami, firmami reklamowymi oraz radnymi osiedlowymi. W sumie dokument liczy 33 strony, a jego ostateczny kształt został opracowany po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez zainteresowane strony. Urzędnicy otrzymali 360 uwag, z czego 49 zostało uwzględnionych w całości lub części.

Uchwała jest dokumentem kompleksowym – zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sytuowania reklam, małej architektury i ogrodzeń na terenie całego miasta. Jednak żeby była efektywnym narzędziem walki z chaosem reklamowym, przyjęto rozwiązanie, że okresy dostosowawcze nie będą miały zastosowania do tablic i urządzeń powstałych bez wymaganego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Oznacza to, że obiekty, które nie wypełniają zasad i warunków przyjętych w dokumencie, natychmiast po wejściu w jego życie będą musiały zostać dostosowane do wyznaczonych uchwałą standardów – mówi Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.

Powołano też zespół w ramach Wydziału Urbanistyki i Architektury, który będzie zajmował się egzekwowaniem zapisów. Do jego zadań należy kontrola zgodności usytuowania tablic i urządzeń reklamowych z zapisami uchwały oraz wydawanie decyzji administracyjnych, w tym nakładających kary finansowe na podmioty instalujące nośniki niezgodne z uchwałą. Kary to tak zwane kary biegnące, są wymierzane za każdy dzień, w którym reklamy są niezgodne z zapisami uchwały.

Szczegółowe informacje dotyczące nowych przepisów opublikowano na stronie www.poznan.pl/krajobrazowa. Miasto informuje też, że wkrótce mieszkańcy będą mogli zgłaszać nośniki reklamowe, których istnienie budzi ich wątpliwości. Urzędnicy będą weryfikować takie reklamy pod kątem zgodności z nowymi przepisami.


Poznań został podzielony na cztery obszary. Pierwszy z nich to obszar staromiejski, który obejmuje Stary Rynek i okolice oraz Chwaliszewo i Śródkę. Drugi to obszar centrum i historycznych dzielnic, obejmujący centrum miasta, Łazarz, Jeżyce, Wildę, Grunwald, a także część Starych Winograd, Sołacza, Łęg Dębińskich i osiedla Główna. Kolejny to obszar zurbanizowany, obejmujący osiedla mieszkaniowe oraz założenia usługowe i przemysłowe. Projekt wyróżnia także obszar przyrodniczy, który wpisuje się w klinowo-pierścieniowy system zieleni.

Największe nośniki reklamowe – billboardy – w maksymalnym rozmiarze (18 m kw.) dopuszczone zostały tylko w obszarze zurbanizowanym i na skrajach obszaru obejmującego centrum i historyczne dzielnice – wzdłuż głównych dróg przyspieszonego ruchu. Tego typu reklamy stanowią nadmierną dominantę przestrzenną i zaburzają kompozycje widokowe osiedli, szczególnie jeżeli są stłoczone na niewielkim obszarze, dlatego priorytetem uchwały jest ich ograniczenie.

W dokumencie ograniczono również sytuowanie reklam wielkoformatowych na budynkach. Można je instalować jedynie na elewacjach obiektów w obszarze zurbanizowanym, tam gdzie regulacje dotyczące reklam są mniej restrykcyjne.

Tablice i urządzenia reklamowe w formie słupów reklamowych, citylightów oraz pylonów reklamowych dopuszczono we wszystkich obszarach, ale z ograniczeniami.

ul. Dąbrowskiego 15 PRZED i PO, fot. Rada Osiedla Jeżyce

Uporządkowano również kwestię szyldów. Chodzi przede wszystkim o wprowadzone ograniczenia co do ich liczby oraz wielkości. Preferowanym miejscem usytuowania tego typu nośników są elewacje budynków. Wyjątkowo przewidziano możliwość wykonania szyldów m.in. na dachu czy ogrodzeniu nieruchomości, a także wolno stojących. Co do ich formy uchwała krajobrazowa w Poznaniu zapewnia przedsiębiorcom szeroki wachlarz możliwości. Są w nim m.in. szyldy semaforowe, tradycyjnie (umieszczane nad oknami), tablice zbiorcze i pylony. Największa forma szyldu – pylon o maksymalnej wysokości do 25 m (czyli aż o 10 m niższy, niż stosowane obecnie) może pojawić się tylko przy budynkach o powierzchni zabudowy powyżej 15 tys. m kw. i tylko w ramach obszaru zurbanizowanego.

Dokument reguluje również zasady dotyczące sytuowania ogrodzeń: powinny być ażurowe, nie można stawiać ich z betonowych elementów prefabrykowanych. Ponadto określa on warunki lokalizowania obiektów małej architektury: nie mogą przekraczać wysokości 5 metrów.

Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń na terenie Poznania wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Zobacz, jak reklamy znikają z innych miast:

GDAŃSK: UCHWAŁA KRAJOBRAZOWA W GDAŃSKU DZIAŁA! Z MIASTA ZNIKAJĄ SZPETNE SZYLDY

KRAKÓW: 47 REKLAM NA PŁOCIE PARKU ZDROJOWEGO. ZNIKA BANEROWA FORTYFIKACJA Z KRAKOWA!

źródło: UM Poznań

Czytaj też: Poznań | Miasto | Ciekawostki | Witryna sklepowa | Identyfikacja wizualna | whiteMAD na Instagramie