Kasprowicza 80

Metamorfoza podwórek w Warszawie. Zieleń zajmuje miejsce asfaltu

Betonowa pustynia przy Marymonckiej 151, 153 i 155  w Warszawie zmieniła się w przyjazny skwer z dużą ilością zieleni. Zmiany spotkały też kolejne podwórka w Warszawie. W sumie urzędnicy z Bielan przebudowali 25 podwórek, zmiany na 4 kolejnych są w trakcie.

Mieszkańcy zgłosili się do Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami dla dzielnicy Bielany, a wiceburmistrz Piątkowski zorganizował spotkanie informacyjne. Po długich dyskusjach wszystkie strony doszły do porozumienia i udało się wypracować projekt kompleksowej przebudowy podwórka.Ta krótka historia pokazuje, że do zmian w swoim najbliższym otoczeniu nie trzeba wiele, często wystarczy tylko jedno zgłoszenie w ratuszu.

To bardzo dobry obraz tego, że wspólne działanie a przede wszystkim rozmowa przekłada się na efekt. Przestrzeń tworzymy na podstawie dialogu z mieszkańcami, co cieszy mnie najbardziej – tłumaczy wiceburmistrz Włodzimierz Piątkowski.

Efekty metamorfozy zaskakują. Przed startem prac, podwórko na Wrzecionie wyróżniała duża ilość asfaltu z miejscem po piaskownicy zakrytym kostką Bauma. Po zakończeniu modernizacji asfalt zastąpiono trawnikiem przez, z prostym chodnikiem. Pojawiły się nowe kosze na śmieci, nowe nasadzenia w tym 11 dodatkowych drzew. 

Mamy przepiękny skwer. Przyjemnie jest teraz przesiadywać na podwórku z sąsiadkami – mówi pani Józefa, której podobnie jak innym mieszkańcom budynku zależało na przebudowie podwórka.


Jak wylicza wiceburmistrz Piątkowski, w ostatnich miesiącach udało się zrewitalizować podwórka przy m.in. Kasprowicza 80, 82, 82A oraz Przy Agorze 27 i Szepietowskiej 2. Aktualnie prace prowadzone są na podwórkach przy Skalbmierskiej 16 i Marymonckiej 35. W planach jest remont podwórek m.in. Wrzeciono 41, Kulczycka 3, Oczapowskiego 2, Skalbmierska 11 i 11a, Schroegera 92/96 oraz Dorycka 9.

Program „Bielańskie Rewolucje Podwórkowe” zrodził się na corocznych spotkaniach ze wspólnotami mieszkaniowymi. Dyskusje z lokatorami pokazały, że wszystkim bardzo zależy na zmianach otoczenia wokół budynków komunalnych. Zgłoszenie do programu jest bardzo proste. Wspólnota mieszkaniowa poprzez swój zarząd, w piśmie skierowanym do wiceburmistrza Piątkowskiego lub Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, musi wyrazić chęć przystąpienia do programu. W akcesie musi być zawarte m.in. zobowiązanie wspólnoty do dbania o nowe nasadzenia. W drugiej kolejności wniosek jest analizowany i jeśli nie ma żadnych przeciwskazań oraz są zabezpieczone środki finansowe, przekazywany jest do realizacji.