Nowa inwestycja na Pradze-Południe

Nowa inwestycja na Pradze-Południe przy Teatrze Powszechnym i Wedlu w ramach specustawy.

Nowa inwestycja na Pradze-Południe planowana jest przy ulicy Zamoyskiego 24/26, w pobliżu skrzyżowania ulicy Jana Zamoyskiego i alei Zielenieckiej. Spółka Moderna Holding planuje wznieść tam nową zabudowę o funkcji mieszkaniowo-usługowej.

Obiekt miałby stanąć pomiędzy Teatrem Powszechnym a zabudowaniami fabryki E. Wedel. Od strony ul. Zamoyskiego uzupełniłby pierzeję dołączając się do kamienicy pod numerem 26A. Miejsce planowanej inwestycji służyło dawniej jako teren na potrzeby produkcyjne fabryki czekolady E. Wedel.

Nowa inwestycja na Pradze-Południe na wizualizacji. Źródło: architektura.um.warszawa.pl

Nowa inwestycja na Pradze-Południe


Inwestycja została zaprojektowana w formie dwóch kubatur – dużej i mniejszej. Wszystkie stanęłyby na trzykondygnacyjnej podziemnej hali garażowej. Duża bryła w układzie północ-południe jest dopełniona trzema skrzydłami zorientowanymi w kierunku wschód-zachód. Mniejsza bryła domyka kompozycyjne kwartał zabudowy od strony południowej. Cała inwestycja ma być zróżnicowana wysokościowo: od VII do X kondygnacji. W parterze zaprojektowano lokale usługowe o zróżnicowanych wielkościach. Wstępna liczba mieszkań została określona na minimum 270 i maksimum 282. W projektowanym budynku mogłoby zamieszkać 546 osób.

Wniosek dotyczący planowanej inwestycji wpłynął do Urzędu m.st. Warszawy 8 maja 2023 r. w ramach specustawy mieszkaniowej. Został uzupełniony 18 maja 2023 r. Dla terenu planowanej inwestycji obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Dworca Wschodniego z 2010 roku. Plan wskazuje dla tego terenu przeznaczenie pod usługi, handel, biura i produkcję. Dopuszcza też zachowanie funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego jako funkcji podstawowej. Maksymalna wysokość zabudowy została określona na 25 m, a minimalna na 10 m.

Specustawa mieszkaniowa pozwala na budowanie niezgodnie z ustaleniami planu. Zasadniczym celem jej uchwalenia miało być zwiększenie podaży gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. W Warszawie inwestycje realizowane na mocy specustawy regulują dodatkowo standardy urbanistyczne, przyjęte przez Radę Miasta 30 sierpnia 2018 roku. Obowiązujące Studium Warszawy z 2006 roku w tym rejonie Pragi-Południe określa ten teren jako obszar wielofunkcyjny. Wskazuje również na rozwój zabudowy usługowej.

Źródło: architektura.um.warszawa.pl

Zobacz też: Architektura | Urbanistyka | Warszawa | Miasto | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły