Nowe życie zabytku. Dworzec w Wałczu zostanie wyremontowany

Dworzec kolejowy w Wałczu wkrótce zostanie wyremontowany. Decyzję w tej sprawie ogłosiła spółka PKP S.A. Remont budynku jest elementem większego projektu, tzw. Programu Inwestycji Dworcowych, dzięki któremu w ostatnich latach wyremontowano już kilkadziesiąt dworców w Polsce. Na rewitalizację czkają jednak kolejne, takie jak dworzec w Wałczu.

To nowa edycja Programu Inwestycji Dworcowych. Projekt zakłada remont nie tylko dużych, ale i tych położonych w małych miejscowościach dworców kolejowych w Polsce. W ramach pierwszej edycji  zmodernizowanych, ale także wybudowanych od podstaw zostanie łącznie prawie 200 obiektów. 84 dworce zostały już oddane do użytku, a wartości nakładów inwestycyjnych całej pierwszej edycji programu to ponad 3 mld zł brutto.

Wśród przebudowywanych dworców przeszło 100 to dworce zabytkowe. Obecnie w woj. zachodniopomorskim realizowane są cztery inwestycje dworcowe. Na dworcach w Koszalinie i Kołobrzegu trwają prace budowlane; ogłoszony już został przetarg na prace budowlane związane z przebudową dworca Szczecin Dąbie, a inwestycja w Stargardzie jest na etapie przygotowania.

W ramach kontynuacji programu w perspektywie do 2030 roku założono przebudowę 150 dworców w całym kraju, ale analizami pod kątem potrzeb inwestycyjnych objęto łącznie ponad 300 obiektów. Wstępnie szacowana wartość programu to około 4,4 mld zł brutto.

Kryteria, jakie były brane pod uwagę przy wyborze konkretnych dworców do nowej edycji programu, to między innymi  wymiana pasażerów korzystających z danej stacji czy przystanku, stan techniczny obiektu i komplementarność z innymi inwestycjami kolejowymi, czyli modernizacjami torów, peronów i innych obiektów infrastruktury. Wśród budynków poddanych analizie, w ramach przygotowania kolejnej edycji programu, ponad 130 stanowią dworce zabytkowe.

W przypadku dworca w Wałczu planowana jest przebudowa istniejącego budynku dworca, dzięki której powstanie obiekt spełniający współczesne standardy obsługi podróżnych, w tym w zakresie poprawy dostępności dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się (również pasażerów z niepełnosprawnościami). Szczegółowy harmonogram prac póki co nie jest znany, kolejarze zapowiedzieli, że przedstawią go w “późniejszym czasie”.

 

Dworzec w Wałczu w 2010 roku. Fot. Mef.ellingen, wikimedia.org, licencja: CC BY-SA 3.0

Po modernizacji dworzec kolejowy w Wałczu będzie mógł pełnić nie tylko funkcje związane z obsługą pasażerów kolei. Część obiektu będzie mogła zostać zagospodarowana cele publiczne, związane np. z działalnością samorządu, oraz na działalność komercyjną.

Budynek dworca w Wałczu został zbudowany w 1881 roku. Otwarto go w ramach uruchomienia linii kolejowej z Wałcza do Piły.

źródło: PKP S.A.

Czytaj też: Dworzec kolejowy | Zabytek | Renowacja | Elewacja | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie

fot. PKP S.A.