Otruł 39 drzew dla zysku

Otruł 39 drzew dla zysku. Prezydent Sopotu nałożył karę 214.000 złotych!

Otruł 39 drzew, by móc zabudować działkę. Po trzech latach batalii sądowej właściciel działki przy ul. Bitwy pod Płowcami 57 w Sopocie został ukarany przez Prezydenta Sopotu karą administracyjną na kwotę 214 tysięcy złotych. Skarga właściciela działki na tę decyzję została ostatecznie oddalona. Wyrok jest zatem prawomocny, a nieuczciwy właściciel jest zobowiązany zapłacić karę. Choć w naszej ocenie, kara ta powinna być znacznie wyższa, bowiem zysk z takiego nielegalnego działania może przewyższać nałożoną karę, a co za tym idzie, kara mogła być od początku wkalkulowana w koszty. Takie działanie może nie wystarczyć, by realnie zapobiec podobnym sytuacją w przyszłości. Nie mniej doceniamy działania Urzędu Miasta Sopotu, jak i samego prezydenta. Bezczelne niszczenie środowiska dla zysku powinno być surowo karane. 

Batalia o ukaranie sprawcy zniszczenia drzew trwała blisko 3 lata. Nie pomogły kolejne odwołania i skargi właściciela działki. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, utrzymujące w mocy decyzję Prezydenta Miasta Sopotu o nałożeniu kary administracyjnej. Wyrok jest prawomocny.

Tym samym właściciel działki za zniszczenie 39 drzew zobowiązany jest zapłacić 214 391 zł, z czego w trybie natychmiastowym – 154 345 zł. Egzekucja pozostałej kwoty, czyli 60 046 zł jest zawieszona na 5 lat, z uwagi na fakt, że stopień zniszczenia 15 drzew nie wyklucza możliwości zachowania ich żywotności. Ekspertyzy dendrologa wykazały, że drzewa, między innymi olchy, brzozy i topole, zostały nawiercone i otrute środkiem roślinobójczym.

“Niedopuszczalna jest sytuacja, w której inwestor dla zysku chce oczyścić teren z drzew. Szczególnie, że na tej działce można było wykonać zabudowę bez uczynienia tego” –  mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski.


Otruł 39 drzew dla zysku – Prezydent Sopotu reaguje 

Urząd Miasta Sopotu został poinformowany o sprawie wiosną 2019 roku. Usychające drzewa zaniepokoiły mieszkańców. Po oględzinach miasto zawiadomiło prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa i wszczęło administracyjną procedurę w sprawie wymierzenia kary.

Z wykonanej na zlecenie urzędu ekspertyzy dendrologicznej wynika, że pnie i korony zostały nawiercone, a do otworów wprowadzono substancje chemiczne, najprawdopodobniej środki chwastobójcze o silnym stężeniu, które doprowadziły do usychania drzew.

  • 30 września 2020 r. prezydent Sopotu nałożył karę w wysokości 214 391 zł na właściciela działki.
  • Właściciel działki złożył odwołanie do SKO w Gdańsku, które 25 lutego 2021 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję.
  • Na postanowienie SKO właściciel działki złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2021 r. WSA oddalił skargę.
  • Wyrok jest prawomocny od 8 marca 2023 r.

Czytelników zachęcamy, aby pamiętali ten adres i w przyszłości, gdy na działce powstanie jakakolwiek inwestycja, mieli w pamięci działanie właściciela działki.

źródło: UM Sopot / https://www.sopot.pl/
zdjęcia: UM Sopot / https://www.sopot.pl/

Czytaj też: Architektura w Polsce | Sopot | Ekologia | whiteMAD na Instagramie  | Zieleń | Place, Skwery, Parki

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły