Kolejna dolnośląska posiadłość odzyska blask! W bukowieckim pałacu już trwają prace

Pałac w Bukowcu w końcu doczekał się lepszych czasów. Po latach zaniedbań ta dolnośląska posiadłość przejdzie kapitalny remont pod okiem fachowców z pracowni eMKa Biuro Projektowe. To kolejny obiekt w Dolinie Pałaców i Ogrodów, który wypięknieje.

Pałac w Bukowcu wzniesiono w połowie XVI wieku. Pierwotnie był to obronny dwór otoczony fosą. Na przełomie lat obiekt był przebudowywany, jednak nadal jest czytelna charakterystyczna forma renesansowego dworu założonego na zwartym planie zbliżonym do kwadratu z narożna wieżą (dziś częściowo rozebraną). Największa przebudowa obiektu nastąpiła w latach 1790-1800 na zlecenie ówczesnego właściciela hrabiego Friedricha Wilhelma von Reden. Dwór przekształcono wówczas w klasycystyczny pałac, a wokół niego utworzono park w stylu angielskim.

Pałac w Bukowcu; akwaforta, F. A. Tittel, ok. 1825 r. Źródło: Śląska Biblioteka Cyfrowa


W pałacu hrabina von Reden prowadziła otwarty salon, będąc zaprzyjaźniona z najsławniejszymi osobistościami ówczesnych Prus, w tym z Fryderykiem Wilhelmem III, który posiadał letni pałac w pobliskich Mysłakowicach. W trakcie obecnej przebudowy planowane jest odtworzenie wystroju elewacji z tego okresu na podstawie zachowanych rycin i litografii. Pałac pozostawał w rękach spadkobierców hrabiego von Rotenham do 1945 r. Po wojnie znacjonalizowany obiekt stał się siedzibą technikum rolniczego, a później Uniwersytetu Ludowego, służącego bezrobotnym. W roku 1986 budynek był remontowany, między innymi uzupełniono i wymieniono uszkodzone elementy więźby dachowej.

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów wzorowo odnowiła zabytkowy park oraz zabudowania folwarczne w Bukowcu. Na terenie folwarku znajduje się hotel, restauracja, sala koncertowa i wystawiennicza oraz interaktywne muzeum. Pałac należy natomiast do Związku Gmin Karkonoskich i nadal czekał na remont. Teraz nadszedł moment na renowację serca całego majątku. Obecnie główną funkcję obiektu stanowi funkcja wystawowa. Oprócz sal o tym charakterze w pałacu znajdują się pomieszczenia biurowe, magazynowe oraz higieniczno-sanitarne. Pomieszczenia techniczne zlokalizowane są na poziomie przyziemia, a poddasze budynku jest nieużytkowe.

Pałac w Bukowcu

Do tej pory brakowało pieniędzy na modernizację bukowieckiej posiadłości. Teraz są, bowiem Związek Gmin Karkonoskich dostał pieniądze w ramach Polskiego Ładu. Autorem projektu modernizacji pałacu w Bukowcu jest arch. Katarzyna Miśkiewicz – eMKa Biuro Projektowe, a ich wykonawcą firma Pre – Fabrykat z Miłkowa. Realizacja przebudowy następuje w formule “zaprojektuj/wybuduj”. Budynek posiada trzy kondygnacje na planie zbliżonym do kwadratu. W narożniku południowo-zachodnim zlokalizowane są dwa ryzality. Główne wejście do obiektu znajduje się w fasadzie zachodniej. Pałac przykryty jest dachem mansardowym. Od strony południowej do budynku pałacu przylega dwukondygnacyjna współczesna przybudówka, przykryta dachem płaskim i połączona komunikacyjnie z główną bryłą budynku na poziomie parteru.

Pałac przed i po przyszłej renowacji

W wyniku realizacji inwestycji odtworzony zostanie wygląd pałacu z czasów przebudowy z początku XIX w. Planowana jest rekonstrukcja cokołu, obramień okiennych, pionowych boniowań, odtworzenie historycznych lukarn i montaż okiennic drewnianych. Portal z piaskowca przewidziany jest do renowacji. Planowana jest również przebudowa ścian zewnętrznych dysharmonijnej przybudówki przylegającej do południowej ściany pałacu: zmiana kształtu otworów okiennych i drzwiowych, zmiana wystroju elewacji oraz wprowadzenie zieleni pnącej, która częściowo przysłoni ten współczesny fragment obiektu. Dodatkowo w trakcie prac projektowych podjęto decyzję o rozbiórce istniejącego budynku gospodarczego znajdującego się w sąsiedztwie pałacu i zastąpienie go nowym obiektem zaprojektowanym na wzór istniejących zabudowań folwarcznych.W ramach prac zaplanowano także m.in. remont dachu i stropów. Dodatkowo w pałacu zamontowane zostanie centralne ogrzewanie z nowym źródłem za pomocą pomp głębinowych i rozprowadzeniem ciepła po obiekcie. Zostanie też zmodernizowana sieć elektroenergetyczna wraz z oświetleniem i wykonany montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wszelkie prace są prowadzone pod czujnym okiem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, gdyż pałac w Bukowcu figuruje w rejestrze od 1977 roku. Remont ma zakończyć się w październiku 2024 roku.

Projekt: arch. Katarzyna Miśkiewicz – eMKa Biuro Projektowe (facebook)

Wykonanie: Pre – Fabrykat z Miłkowa (facebook)

Fot.: arch. Katarzyna Miśkiewicz – eMKa Biuro Projektowe

 

Źródło: arch. Katarzyna Miśkiewicz – eMKa Biuro Projektowe, jeleniagora.naszemiasto.pl

Czytaj też: Architektura | Renowacja | Pałac | Architektura w Polsce | Wille i rezydencje