Park przy Politechnice Gdańskiej

Park przy Politechnice Gdańskiej gotowy. Powstał na zboczu Góry Szubienicznej.

Park przy Politechnice Gdańskiej powstał na zboczu Góry Szubienicznej. Powierzchnia nowego terenu zielonego wynosi 7,5 tys. metrów kwadratowych. Zieleniec pełen jest nowych nasadzeń, małej architektury, a także ścieżek spacerowych. Warto zaznaczyć, że w budynku politechniki, przy którym powstał park znajduje się najnowocześniejszy kompleks IT w Polsce – Centrum Kompetencji STOS PG. W podziemiach obiektu umieszczony został superkomputer „Kraken”, którego imię mieszkańcy Trójmiasta wybrali w internetowym głosowaniu. Budowa parku kosztowała nieco ponad 3,5 mln zł. 

Nowy park przy Politechnice Gdańskiej oficjalnie otwarto w czwartek, 19 października, podczas konferencji prasowej z udziałem władz uczelni: rektora PG prof. Krzysztofa Wildego, prorektora PG prof. Dariusza Mikielewicza, kanclerza uczelni Mariusza Milera – a także władz miasta, które reprezentowała zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior. W spotkaniu udział wzięli również: Krzysztof Koprowski i Ewa Woźna – przewodniczący i zastępczyni przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Górny, oraz Monika Mazurowska – przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Aniołki.

– Realizując budowę CK STOS PG, zdecydowaliśmy dodatkowo o utworzeniu przestrzeni, która pozwoli na wypoczynek i integrację naszej społeczności akademickiej oraz mieszkanek i mieszkańców Wrzeszcza i Aniołków, czyli najbliższych sąsiadów PG – podkreśla prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Do korzystania z parku zapraszamy wszystkich mieszkańców oraz gości Gdańska, i cieszymy się, że możemy dołożyć cegiełkę do zielonej transformacji naszego miasta.

– Przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu to jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. W Gdańsku zdajemy sobie z tego sprawę i cieszymy się, że władze PG myślą tak samo – mówiła Monika Chabior, wiceprezydentka Gdańska. – To niezwykle ważne, żebyśmy dbali o zielone przestrzenie w mieście i tworzyli nowe. Właśnie takie jak park, w którym się znajdujemy i który jest świetnym tego przykładem. Jestem przekonana, że wpisze się on na stałe w krajobraz Wrzeszcza i będzie chętnie odwiedzany na co dzień.

Utworzenie parku wpisuje się w przyjęty przez uczelnię „Plan klimatyczny PG”, który dotyczy zarówno sfery naukowo-badawczej (badania naukowe nad rozwiązaniami, które pozwolą przeciwdziałać zmianom klimatu), jak również jakości kształcenia (m.in. tworzenie programów nauczania związanych z transformacją energetyczną i adaptacją do zmian klimatu) oraz właśnie infrastruktury uczelni.


– Aktywnie uczestniczymy w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także realizujemy strategię określoną w „Planie klimatycznym PG” – mówił prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor PG ds. organizacji i rozwoju. – Tworzenie zielonych przestrzeni na terenie kampusu, takich jak ten park, to jeden z dowodów naszej aktywności w tym obszarze. Chcemy, żeby nasz kampus był coraz bardziej zielony i przyjazny – dodał.

– Projekt parku zakładał zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych – dodaje Mariusz Miler, kanclerz PG. – Ponadto, wypełniając założenia edukacyjne kampusu, na terenie parku powstała klasa plenerowa w typie amfiteatru, otwarta siłownia, ścieżki parkowe i place szutrowe otulone łąkami kwietnymi. Zadbaliśmy też o różnorodność gatunkową roślin, wykonując ponad 1500 nasadzeń. Stworzyliśmy nową, atrakcyjną przestrzeń oraz ścieżkę spacerową, łączącą kampus Uczelni ze Wzgórzem Szubienicznym, na którym usytuowany jest największy gdański zbiornik wodny Stary Sobieski z punktem widokowym, a także Park Nostalgiczny, powstały w 2018 roku na zachowanej części dawnego cmentarza urnowego.

W parku, który zaprojektował arch. Zbigniew Reszka (pracownia architektoniczna Arch Deco), można zatem spotkać się z takimi gatunkami, jak: róża pomarszczona, cis płożący, winobluszcz, miskant cukrowy, byliny, wiązówka błotna, jeżogłówka gałęzista, krwawnica pospolita, czy rudbekia błyskotliwa. Posadzono również 18 drzew lipy drobnolistnej, 300 szt. krzewów wierzby purpurowej „Nana”, a w centralnej części parku umieszczono buk pospolity „Pendula” (tzw. płaczący buk) oraz ogród deszczowy.

Park, którego budowa kosztowała nieco ponad 3,5 mln zł, wygospodarowanych ze środków własnych uczelni, będzie dostępny całodobowo. Do oświetlania go w porze nocnej użyto energooszczędnych lamp parkowych, które swoim kształtem i kolorem dopełniają walory estetyczno-przestrzenne nowej przestrzeni.

Oddana mieszkańcom nowa, zielona przestrzeń jest integralną częścią kompleksu CK STOS PG, który swoją bryłą i zastosowanym w niej podziałem na dwie części nadał nowy charakter ulicy Traugutta i jednocześnie kontynuuje założenia planu rozwoju przestrzennego kampusu PG. Budynek wraz z parkiem stanowią przy tym układ uwzględniający przedłużenie osi kompozycyjnej Gmachu Głównego PG, dzięki czemu stanowi on teraz harmonijną całość.

źródło: UM Gdańsk / https://www.gdansk.pl/
zdjęcia: Krzysztof Mystkowski / Politechnika Gdańska / https://pg.edu.pl/ 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Renowacja | whiteMAD na Instagramie  | Zieleń