Piekarnia Reicherta

Piekarnia Reicherta w Warszawie nie dla deweloperów. Dzielnica da zabytkowi drugie życie

Dawna piekarnia Reicherta na Pradze-Południe w Warszawie miała do niedawna trafić w ręce dewelopera, który planował w większości rozebrać zabytek, a pozostałości nadbudować nową konstrukcją. Ostatecznie obiekt został jednak nabyty przez dzielnicę i uratowany przed destrukcją. Planowana jest jego kompleksowa renowacja i nadanie nowych funkcji.

Budynek piekarni powstał w latach 20. XX w. Składa się z korpusu oraz dwóch skrzydeł otaczających mały dziedziniec. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, murowany, z dwuspadowymi dachami. To jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów na całym Grochowie i ostatni zachowany w oryginalnej formie przykład architektury przemysłowej w tej części Warszawy.

Piekarnia Reicherta. Fot. Urząd m.st. Warszawy – Praga-Południe


Usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Wiatraczna, będącego centralną częścią dzielnicy. Piekarnię rozbudowywano, w związku z tym na cegłach zachowane są znaki różnych cegielni. Od czasu obrony Warszawy w 1939 na elewacji od strony ulicy Wiatracznej pozostał ślad po ostrzale artyleryjskim. Przed II wojną światową piekarnia była uważana za jedną z najlepszych w tej części stolicy. Podczas okupacji niemieckiej właściciel przechowywał tam dokumenty cechowe o dużej wartości historycznej (m.in. przywileje Zygmunta Augusta, Władysława IV i Jana Kazimierza), a w latach 1942–1943 przekazywał chleb organizacjom udzielającym pomocy biednym.

Piekarnia Reicherta. Fot. Urząd m.st. Warszawy – Praga-Południe

Piekarnia Reicherta

 

Po wojnie obiekt znacjonalizowano. Potomkowie Teodora Reicherta odzyskali piekarnię w 2012 roku. Szybko się okazało, że nie stać ich na remont obiektu i w związku z tym chcą go sprzedać. Zakupem była zainteresowana firma, która zamierzała rozebrać większość zabudowań. Szczęśliwie jednak do tego nie doszło. Po protestach generalny konserwator zabytków unieważnił zgodę wydaną przez wojewódzkiego konserwatora na rozbiórkę. Wobec tego inwestor zrezygnował. Kiedy potomkowie Reicherta ponownie próbowali sprzedać działkę z piekarnią kolejnemu deweloperowi, władze dzielnicy postanowiły skorzystać z prawa pierwokupu. W ten sposób piekarnia została nabyta przez dzielnicę Praga-Południe i ma w przyszłości, po remoncie, zostać przeznaczona na potrzeby społeczno-kulturalne.

Źródło: Urząd m.st. Warszawy – Praga-Południe, Tu było, tu stało

Czytaj też: ArchitekturaMiasto | Warszawa | Architektura w Polsce