Rozbetonowano kolejny fragment placu Bankowego. Tak Warszawa rozpoczęła tegoroczny sezon na miejską zieleń

Plac Bankowy będzie bardziej zielony. W narożniku  przy ul. Elektoralnej rozpoczęło się właśnie sadzenie nowych krzewów i drzew. To pierwszy tegoroczny “zielony” projekt miasta. Stanowi uzupełnienie zeszłorocznych robót, podczas których na placu pojawiło się 20 nowych drzew.

W 2023 roku w ramach realizacji kolejnego etapu Nowego Centrum Warszawy przebudowano zachodnią nitkę ulicy Marszałkowskiej między skrzyżowaniem z ulicą Królewską i placem Bankowym. Na samej Marszałkowskiej przybyło ponad 50 nowych drzew, a zmiany do pewnego stopnia objęły również plac.

Posadzony pod koniec 2023 roku nowy szpaler platanów po zachodniej stronie placu Bankowego

Plac Bankowy


Pojawił się na nim szpaler 10 dębów błotnych w rejonie przy ulicy Senatorskiej oraz tyle samo platanów w narożniku przy al. Solidarności. Oba wspomniane rzędy drzew to efekt modyfikacji oraz rozszerzenia pierwotnego zakresu inwestycji. Było to możliwe jedynie dzięki zgodnej i sprawnej współpracy z konserwatorem zabytków. W tamtym etapie rząd dorodnych platanów sięgnął do wysokości głównego wejścia do zabytkowego Pałacu Rządowej Komisji Przychodów i Skarbu, czyli zabytkowego klasycystycznego budynku, który obecnie pełni m.in. rolę miejskiego ratusza oraz siedziby Wojewody Mazowieckiego.

Plac Bankowy – pierwsze prace przygotowawcze do przedłużenia szpaleru drzew

Na początek wiosny mamy drobną zieloną niespodziankę. Przez zimę opracowaliśmy samodzielnie wewnątrz ZDM projekt obejmujący przedłużenie szpaleru do samego końca Pałacu, czyli do wysokości skrzyżowania z ulicą Elektoralną. Prace właśnie się rozpoczęły i powinny zakończyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni – informuje Zarząd Dróg Miejskich.

Wzdłuż schodów przy zabytkowym budynku pojawi się 9 kolejnych dębów. Drzewa wyrastać będą z zielonych rabat obsadzonych irgą błyszczącą. Dzięki temu na stosunkowo małym obszarze pojawi się ponad 200 m kw. nowej powierzchni biologicznie czynnej. Wykonawca, Przedsiębiorstwo Budowlane KROL, skuwa obecnie zbędną betonową powierzchnię i przygotowuje grunt pod posadzenie drzew. Równolegle zakładany jest też żywopłot między posadzonymi w zeszłym roku dębami będącymi bliżej Senatorskiej.

W oczekiwaniu na docelową przebudowę całego placu Bankowego miasto wprowadza sukcesywnie szereg drobniejszych zmian zaprojektowanych w tym samym duchu.

Źródło: zdm.waw.pl

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Zieleń | Warszawa | Metamorfoza | whiteMAD na Instagramie