Fot. Wydział Gospodarki Miejskiej w Bielsku-Białej

Bielsko-Biała: Plac Chrobrego zazieleni się w ramach programu “Śląskie. Przywracamy błękit”

Plac Chrobrego w Bielsku-Białej się zazieleni. Inwestycja zbliża się wielkimi krokami. Miasto czeka właśnie na końcową weryfikację formalną swojego wniosku w tej sprawie, by podpisać umowę w ramach zintegrowanego programu LIFE pn. “Śląskie. Przywracamy błękit. Kompleksowa realizacja Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego”, który ma całkowicie zmienić oblicze tego fragmentu centrum miasta.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, miasto otrzyma na ten cel ponad 467 tys. euro, bez konieczności zapewnienia wkładu własnego. Prace projektowe zazielenienia placu Chrobrego, które merytorycznie wesprą specjaliści Śląskiego Ogrodu Botanicznego i w których będą brali udział mieszkańcy, rozpoczną się jeszcze w tym roku. Realizacja zaplanowana jest na 2025 rok. Przed miastem jeszcze ostateczna weryfikacja formalna wniosku i podpisanie umowy.

Plac Chrobrego obecnie. Fot. Wydział Gospodarki Miejskiej w Bielsku-Białej

Plac Chrobrego


Program “Śląskie. Przywracamy błękit” przewiduje takie działania jak: wprowadzone zieleni – drzew i krzewów – tam, gdzie jej brakuje; wzbogacenie terenu w elementy infrastruktury i wyposażenia, np. ławki, stoliki, zadaszenia, ścieżki; poprawę jakości miejsca, z którego mieszkańcy powszechnie korzystają – np. zazielenienie placu miejskiego albo przekształcenie zwykłego ciągu pieszego, rowerowego w zieloną promenadę lub zielony szlak rowerowy; wykreowanie miejsca pobytu i wypoczynku, jak np. park, większy zieleniec; zadrzewienie o charakterze leśnym.

Fot. Wydział Gospodarki Miejskiej w Bielsku-Białej

Celem tych działań jest poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie powierzchni obszarów zielonych. Merytoryczną opiekę nad realizacjami będzie sprawował Śląski Ogród Botaniczny. Każda z gmin będących współbeneficjentami projektu mogła zgłosić jeden lub kilka terenów, które zamierza wzbogacić w zieleń z zamiarem przekształcenia ich w zielone przestrzenie publiczne łagodzące problemy związane z jakością powietrza.

Zmiana charakteru placu Chrobrego – z betonowej pustyni na zieloną oazę – będzie krokiem milowym dla tej reprezentacyjnej i zabytkowej przestrzeni w centrum Bielska-Białej.

Źródło: ms.bielsko-biala.pl

Czytaj też: Architektura w Polsce | Ciekawostki | Metamorfoza | Historia | Miasto | Place, Skwery, Parki  | whiteMAD na Instagramie