Poznań: wolontariusze będą szukać nielegalnych wysypisk śmieci w lasach

Zakład Lasów Poznańskich szuka wolontariuszy, którzy chcą wspomóc jego pracowników i szukać nielegalnych wysypisk śmieci.

Odnajdywanie śmieci w poznańskich lasach to nie jest jedyne zadanie wolontariuszy. Będą oni prowadzić monitoring lasów komunalnych miasta Poznania i zgłaszać koordynatorowi lub leśniczym i inspektorom ZLP zauważone nieprawidłowości. Tu prócz śmieci można wskazać uszkodzone runo, zniekształconą glebę czy zagrożenia pożarowe.

Wolontariat w ZLP jest odpowiedzią na społeczną potrzebę jeszcze ściślejszej współpracy z poznaniakami w zakresie ochrony lasów i przyrody. Zapraszamy do współpracy osoby prywatne, rodziny, drużyny harcerskie, rady osiedli, klasy szkolne i innych chętnych – wylicza Łukasz Antosz, jeden z koordynatorów akcji z Zakładu Lasów Poznańskich.

Dodatkowo wolontariusze będą mogli uczestniczyć w prowadzeniu monitoringu przyrodniczego, inwentaryzacji gatunków roślinnych i zwierzęcych oraz wspomagać Zakład Lasów Poznańskich w konserwacji i utrzymaniu infrastruktury leśnej. Pomoc, zgodnie z ideą wolontariatu, jest nieodpłatna. Dla wolontariuszy przewidziane są jednak liczne atrakcje, m.in. zajęcia z przyrodnikami i leśnikami, edukacja ekologiczna, sesje dendroterapii, a także zajęcia z przewodnikiem historycznym i odwiedziny w miejscach pamięci narodowej, położonych w poznańskich lasach.

Koordynatorami akcji są Łukasz Antosz oraz Adam Suwart, społeczny Opiekun Zabytków. Szczegółowe informacje o wolontariacie, wraz z plikami do pobrania, znajdują się na stronie internetowej: www. zlp-poznan.pl. Obecnie, w związku z obowiązującym stanem epidemii i wynikającymi z niego ograniczeniami, nabór wolontariuszy odbywa się drogą elektroniczną.

nielegalnych wysypisk śmieci


Zakład Lasów Poznańskich opiekuje się lasami w granicach administracyjnych miasta Poznania. Ich ogólna powierzchnia wynosi ponad 4000 ha, z czego ponad 2500 ha zajmują lasy komunalne miasta Poznania. Są wśród nich m.in. chętnie odwiedzane przez poznaniaków: las na Dębinie, las Piątkowski, lasy w dolinie Cybiny, a także te otaczające Jezioro Rusałka, położone w rejonie Strzeszynka, czy Lasek Marceliński. Wiele obszarów leśnych objętych jest specjalną ochroną – np. uroczyska na Dębinie mają status użytków ekologicznych, a Żurawiniec jest chroniony jako rezerwat.

Czytaj więcej: Ekologia | Ciekawostki | Poznań | Las

nielegalnych wysypisk śmieci

fot. Adam Suwart, źródło: UM Poznań

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły