Wizualizacje nabrzeża po remoncie

Remont trybun nad Nową Motławą w Gdańsku. Mamy wizualizacje!

Remont trybun nad Nową Motławą w Gdańsku zakłada rewitalizację terenów zielonych, a także remont zejść i trybun widokowych. To druga z publicznych inwestycji realizowanych w ramach trwającego projektu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, którego celem jest szeroka rewitalizacja dzielnicy Dolne Miasto. Wcześniej w ramach PPP powstało już ogólnodostępne, wielofunkcyjne boisko przy Szkole Podstawowej nr 65.

Remont trybun widokowych nad brzegiem Nowej Motławy

Aktualnie na terenie Dolnego Miasta trwa remont 8 trybun widokowych wraz z zejściami nad brzeg Nowej Motławy. Miejsca te służyć będą np. obserwacji sportów wodnych albo wypoczynkowi. Patrząc z lotu ptaka na przecinającą wodę ulicę Toruńską, 5 trybun zlokalizowanych jest po stronie ul. Kamienna Grobla, a 3 po stronie ul. Dobrej. Będzie to nowoczesny, bardzo atrakcyjny teren rekreacyjny, który pozwoli wygodnie i komfortowo spędzać czas nad wodą. Korzystać z tych miejsc będą przede wszystkim okoliczni mieszkańcy, ale zapewne także wypoczywający w Gdańsku turyści.

W zakres prac, które zostaną wykonane w ramach inwestycji wchodzi m.in.: skucie uszkodzonych warstw betonu na podestach, rozebranie schodów, wykonanie nowej płyty żelbetowej na podestach oraz wykonanie nowych schodów i stopni, demontaż i wykonanie nowych żelbetowych murków oporowych ograniczających każdą z trybun czy remont istniejącej balustrady. Ponadto wykonana zostanie nowa mała architektura w postaci ławek i siedzisk.


Podest widokowy i drzewniki na każdej trybunie

Na każdej z trybun wybudowany zostanie podest widokowy, który umożliwi korzystanie z tych miejsc także osobom z niepełnosprawnościami i ograniczeniami ruchowymi oraz rodzicom małych dzieci poruszających się z wózkami. Pojawi się tam także wysoka zieleń. Zaplanowano po jednym drzewniku/kwietniku – w dużych otworach wykonanych w betonie nawierzchniowym nowo nasadzone drzewa będą mogły wzrastać mając dostęp do naturalnego w tych miejscach gruntu.

Rewitalizacja terenów wzdłuż Nowej Motławy. Jakie prace zostaną wykonane?

Na tym nie koniec zmian w tej części Gdańska. Jest to pierwszy etap robót obejmujących rewitalizację terenów wzdłuż Nowej Motławy. W kolejnych etapach wykonywany będzie remont ciągu pieszo-rowerowego na koronie wału, wzdłuż ul. Kamienna Grobla oraz jego przedłużenie po drugiej stronie ulicy Toruńskiej, wzdłuż ulicy Dobrej. Na tych odcinkach ciągu powstanie również aleja drzew, tzw. park linearny zawierający m.in. wysoką zieleń. Łącznie zostanie tam posadzonych ponad 50 nowych drzew, będzie też wiele nowych nasadzeń niskiej zieleni i pojawią się łąki kwietne. Zorganizowane zostaną tam również wysepki rekreacyjne z ławkami i stojakami na rowery, które będą otoczone zielenią i skierowane na wodę. Jak wam się podoba pomysl na remont trybun nad Nową Motławą?

źródło: UM Gdańsk / https://www.gdansk.pl/ 
zdjęcia: GGI Dolne Miasto / https://dolnemiasto.com.pl/ 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Renowacja | whiteMAD na Instagramie  | Gdańsk | Metamorfoza |