kasyno w Twierdzy Modlin

Renowacja kasyna w Twierdzy Modlin na podium w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”!

Dawne kasyno oficerskie w Twierdzy Modlin zachwyca na nowo! Do tego stopnia, że właśnie uznano je za jedną z topowych renowacji zabytków Mazowsza. Za wielomilionową inwestycję odpowiada Miasto Nowy Dwór Mazowiecki.

Zachwycający obiekt o charakterze pałacowym z początku XX w. Miasto nabyło od Agencji Mienia Wojskowego. Pierwsze prace zaczęły się w 2017 r. od ratowania dachu.

Kasyno po renowacji. Fot. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

kasyno w Twierdzy Modlin


 

Reprezentacyjny budynek, który stanowi perłę w koronie majestatycznej Twierdzy Modlin, powstał ok. 1905-1906 roku jako kasyno dla oficerów rosyjskich. Wybudowano go na planie litery T z przykrytym podjazdem arkadowym od frontu i tarasem na górze. Budynek był, jak na początek XX w., na wskroś nowoczesny. Wyposażono go w oświetlenie elektryczne, instalując w sali balowej i restauracyjnej piękne żyrandole o bogatej formie. Twierdza nie miała jeszcze wtedy elektrowni. W budynku zainstalowano więc agregat prądotwórczy, wyłącznie na potrzeby kasyna. Urządzono również własną kotłownię, zainstalowano grzejniki. Na uwagę zasługuje fakt, iż kotłownia nie tłoczyła gorącej wody, a parę, co było zjawiskiem unikatowym. Zupełną nowością była klimatyzacja, polegająca na nawiewaniu świeżego, czystego powietrza, czego wyrazem są nawiewne otwory zasłonięte siatką i ażurowe kręgi wywiewu zużytego powietrza (w dzisiejszej sali kinowej), znajdujące się przy skrajnych żyrandolach, umiejętnie wkomponowane w rozety.

Kasyno w Twierdzy Modlin na pocz. XX w. Fot. Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

W okresie międzywojennym i późniejszym obiekt pełnił dalej funkcje reprezentacyjne oraz kulturalne. Organizowano tam znakomite bale, a nawet – w ostatnich latach funkcjonowania przed remontem – studniówki i wesela. Lokalna społeczność, silnie związana z wojskowością, darzy to miejsce wyjątkowym sentymentem. W tym roku zakończyła się skrupulatna renowacja obiektu w ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków. Inwestycja pochłonęła 35 mln zł i nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie Samorządu Mazowsza. Pozyskane dofinansowanie pochodziło z czterech odrębnych projektów, na które podpisano cztery odrębne umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 i wyniosło około 12 milionów zł.

Kasyno w Twierdzy Modlin przed renowacją w 2012 roku i obecnie. Fot. Rado-NDM/fotopolska.eu i Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Generalnym wykonawcą była firma Budimpol, która pracowała m.in. przy przebudowie i remoncie Pałacu Branickich w Warszawie. Obiekt zarządzany jest przez Nowodworski Ośrodek Kultury. Oficjalne otwarcie odbędzie się na początku października. Potem zostanie udostępniony mieszkańcom i turystom. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w Kasynie będą realizowane zadania edukacyjne, socjoterapeutyczne, kulturalne i turystyczne. Wewnątrz będzie się również mieścić restauracja, w ofercie której znajdzie się możliwość organizacji prywatnych przyjęć. W jednej z sal będzie zlokalizowane kino, wystawiane będą przedstawienia teatralne i organizowane koncerty. Przewidziano również powierzchnie do wynajęcia pod przedsięwzięcia zorganizowane – takie jak szkolenia, kursy czy konferencje. Obiekt dostępny będzie także dla zwiedzających.

Inwestycja została właśnie uznana za jedną z trzech renowacji w konkursie „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

Konkurs, organizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, ma na celu promocję zrównoważonej opieki nad zabytkami, dobrych praktyk konserwatorskich, renowacyjnych i adaptacyjnych wśród właścicieli bądź posiadaczek zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Ponadto celem konkursu jest uhonorowanie osób i podmiotów świadomie i szacunkiem poddających obiekty dziedzictwa materialnego działaniom, które zachowują je następnym pokoleniom.
Jury obradowało w składzie:

Prof. Małgorzata Rozbicka – Politechnika Warszawska – przewodnicząca Jury,
Prof. Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk – wiceprzewodnicząca Jury,
Prof. Jacek Martusewicz – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,
Rafał Rokiciński – Stowarzyszenie Architektów Polskich,
Jacek Rulewicz – Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków,
Dorota Gołębiewska – Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.

Jury zdecydowało o przyznaniu:

– I nagrody Gminie Nadarzyn za przeprowadzenie prac konserwatorsko-renowacyjnych oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie.
– II nagrody Gminie Stary Lubotyń za przeprowadzenie renowacji drewnianej kaplicy cmentarnej z II ćwierci XIX wieku w Starym Lubotyniu.
– III nagrody Miastu Nowy Dwór Mazowiecki za przeprowadzenie renowacji klubu oficerskiego w Twierdzy Modlin. Jury doceniło tutaj kompleksowość przeprowadzonych działań, dzięki którym zabytek zachował swoją integralność i autentyzm.

Źródło: Urząd Miejski w Nowym Dworze Mazowieckim

Czytaj też: Architektura | Metamorfoza | Renowacja | Zabytek | Historia