Trwa Mediations Biennale. Poznań na miesiąc stał się stolicą kultury

To jest już piąta edycja Mediations Biennale w Poznaniu. Tym razem wydarzenie zostało zatytułowane Fundamental i odwołuje się do pytań o podstawowe wartości dla człowieka.

Fundamentalne wartości tylko z pozoru są dla każdego takei same. Okazuje się jednak, że te zależą od obszarów, na których funkcjonują dane kultury. Wolność, godność i więzi rodzinne są różnie postrzegane w innych systemach kulturowych i religijnych. Na wystawach organizowanych w ramach piątej odsłony Mediations Biennale zobaczyć będzie można dzieła krytykujące problemy współczesności jak i te, które starają odnaleźć uniwersalne piękno, przekroczyć granicę poznania i odkrywania wspólnych wartości.

Mediations Biennale odbywać się będzie w kilku miejscach. Zostały one dobrane tak, aby można było zaprezentować istotne treści w dialogu sztuki współczesnej z miejscami naznaczonymi historią i refleksją, jak na przykład zamek cesarza Wilhelma II, gabinet Hitlera, czy Klasztor Jezuitów oraz sztuką w kolekcjach Muzeum Narodowego i Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Nasz organizm składa się z 4000 000 000 000 000 000 000 000 000 atomów. Wszyscy jesteśmy fragmentem jednej rzeczywistości. Sztuka wydaje się być niedocenianym medium sięgającym w głąb tego co jest pozawerbalne. Towarzyszy jej intuicja, która poprzez obraz dociera do niedostępnych zasobów wiedzy, do tego co fundamentalne – mówi Tomasz Wendland, dyrektor artystyczny Mediations Biennale Poznań.

Mediations Biennale jest nie tylko wydarzeniem artystycznym, ale również badawczym i naukowym. Obraz nie jest tu tylko środkiem wyrazu, ekspresji artysty, ale również równorzędnym narzędziem badawczym, który dzięki zmysłowym środkom badania, przenikania i obcowania z rzeczywistością, dociera do jej niedostępnych słowem, nauką czy technologią obszarów. Mało tego, obraz stwarza zupełnie inny, pozawerbalny kontakt z prawdą, eksponuje jej zupełnie inne aspekty i tworzy zaskakujące tezy wizualne.

Hasło piątej edycji wydarzenia odnosi się do konfliktu, który wybuchł na Ukrainie w 2014 r. To właśnie wojna za naszymi wschodnimi granicami udowodniła, że wypracowany po Zimnej Wojnie ład był tylko pozorny. Pogłębiający się kryzys w Europie jest wynikiem napięć pomiędzy światem Islamu, Cywilizacji Zachodniej oraz Rosji. W tym chaosie warto zapytać o wartości fundamentalne, zakorzenione w różnych kulturach, przede wszystkim jednak o te najbardziej osobiste, które konstytuują godność i integralność człowieka.

ZOBACZ DOKŁADNY PLAN 5. MEDIATIONS BIENNALE POZNAŃ TUTAJ

Na wystawach zaprezentowany zostanie otwarty dialog prac artystów z 23 krajów świata w kontekście miejsc ekspozycji naznaczonych historią oraz dzieł malarstwa i rzeźby z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Twórcy odnoszą się krytycznie do problemów przemocy, manipulacji, ideologii, mediów, dewastacji środowiska, utraty sacrum, ale równocześnie powracają do wartości piękna, które nie tylko staje się tematem wielu prac, ale przenika wszystkie dzieła. Każdemu dziełu towarzyszy nieustanne poszukiwanie formy idealnej, która prawdzie nadaje inny sens. Artysta jest bowiem membraną rzeczywistości, wobec której nie pozostaje obojętny.

Uroczyste otwarcie Biennale nastąpiło 1 października w Nowej Gazowni w Poznaniu. Mediations Biennale odbywa się w Poznaniu co dwa lata. Magazyn WhiteMAD jest patronem medialnym wydarzenia, dlatego w najbliższych tygodniach będziemy jeszcze informować o jego przebiegu.