Tramwaje w Szczecinie zasili energia z odpadów

Energia pozyskana będzie z EcoGeneratora. To nowoczesna spalarnia śmieci, która działa od 2017 roku. Dzięki umowie Tramwaje w Szczecinie pojadą dzięki energii produkowanej w wyniku spalania odpadów.

Umowę na zakup energii elektrycznej na a potrzeby Tramwajów Szczecińskich podpisano 1 sierpnia 2023 roku. Umowa będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 lipca 2024 r. Póki co umowa ma charakter pilotażowy, ale może być przedłużona w przyszłości.

W EcoGeneratorze spalane są odpady zebrane w Szczecinie. Zakład stosuje system oczyszczania spalin metodą mokrą. To znaczy, ze spaliny nim opuszczą zakład, przechodzą przez kilka zespołów procesowych, w których stopniowo pozbawiane są szkodliwych substancji gazowych i pyłów. Dzięki czemu są bezpieczne dla środowiska i mieszkańców. Wykorzystywany jest tutaj reduktor tlenków azotu, elektrofiltr służący separacji pyłów i popiołów, absorber związków fluoru i chloru oraz absorber dwutlenku siarki.

Ostatnim etapem oczyszczania spalin jest adsorpcja na węglu aktywnym substancji organicznych, dioksyn, furanów, metali ciężkich i rtęci – czytamy na stronie ecogenerator.eu.

Wyprodukowana energia zasili wskazane punkty poboru energii elektrycznej. To tak zwane stacje prostownikowe „Piotra Skargi”, „Gontyny”, „Gdańska”, „Rugiańska”, „Kaliny” i „Piesza”. Energia przesłana do tych punktów trafi do sieci trakcyjnej. Oznacza to, że energię ze śmieci wykorzystają linie tramwajowe, które jeżdżą w regionie wskazanych punktów, to między innymi linie nr: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Póki energia z EcoGeneratora zaspokoi 30 proc. potrzeb Tramwajów Szczecińskich.

Ile będzie kosztować prąd ze śmieci? Wartość umowy zakłada cenę 448,15 zł za MWh. W sumie to nieco ponad dwa miliony złotych. Co ciekawe, to o ponad 1,6 mln zł mniej, niż gdyby Tramwaje Szczecińskie kupiły energię z podmiotem, który w przetargu zaproponował najlepszą kolejną ofertę.


W przyszłości miasto chce intensywniej korzystać z energii produkowanej przez spalarnię. Dzięki temu Szczecin będzie mógł osiągnąć samodzielność energetyczną. Docelowo z EcoGeneratora może pochodzić nawet 65 proc. energii niezbędnej do funkcjonowania miejskich jednostek i instytucji. Pozostałe 35 proc. ma być pozyskiwane z miejskich farm fotowoltaicznych lub innych alternatywnych źródeł energii.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o., czyli EcoGenerator znajduje się na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie i działa od grudnia 2017 roku. Jest to zakład, który w wyniku kontrolowanego spalania odpadów komunalnych, w sposób bezpieczny dla środowiska, produkuje energię elektryczną i cieplną. 2022 rok był dla EcoGeneratora pierwszym pełnym rokiem, w którym zakład działał ze zwiększoną do maksimum wydajnością. To oznacza, że do termicznego unieszkodliwienia przyjął w tym czasie prawie 176 tys. ton odpadów.

Dzięki odpadom dostarczonym w 2022 roku EcoGenerator wyprodukował brutto ponad 88,5 tys. MWh energii eklektycznej oraz ponad 737 tys. GJ energii cieplnej. Po odjęciu energii na własne potrzeby zakładu, produkcja energii elektrycznej wyniosła 65,5 tys. MWh oraz 726 tys. GJ energii cieplnej. Wytworzona z odpadów energia elektryczna w 2022 roku trafiła do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej a ciepło do Szczecińskiej Energetyki Cieplnej – informuje Zakład Unieszkodliwiania Odpadów.

Odpady zebrane z terenu Gminy Miasto Szczecin stanowią 70 proc. odpadów, które obsługuje zakład. Pozostałe 30 proc. odpadów to śmieci pozyskane komercyjnie. Spółka zaznacza tutaj, że odpady które trafiają do EcoGeneratora pochodzą wyłącznie z terytorium polski.

źródło: EcoGenerator

Czytaj też: Szczecin | Ekologia | Miasto | Komunikacja miejska | whiteMAD na Instagramie