Ulica Warszawska w Katowicach

Ulica Warszawska w Katowicach przechodzi zieloną metamorfozę. Będzie pięknie!

Ulica Warszawska w Katowicach przechodzi zieloną metamorfozę. Pojawiły się już nowe nasadzenia, by ulica była bardziej przyjazna jej użytkownikom. Dzięki tej inwestycji kolejny fragment centrum miasta wypięknieje, a ruch samochodów zostanie ograniczony.

Po kilkumiesięcznych pracach projekt zazielenienia ul. Warszawskiej powoli dobiega końca – powstaje piękna, pełna roślin przestrzeń. Prace na ul. Warszawskiej, jednym z głównych traktów miasta, są coraz bardziej zaawansowane. Ta inwestycja ma na celu nie tylko estetyczne uatrakcyjnienie przestrzeni miejskiej, ale także wprowadzenie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska, poprawie jakości życia mieszkańców czy ograniczeniu ruchu samochodowego.

Ulica Warszawska w Katowicach


We wrześniu 2020 r. Prezydent Miasta, realizując swoje wyborcze zobowiązania wobec mieszkańców Katowic, zapowiedział metamorfozę ulicy Warszawskiej, która ma mieć charakter bulwaru. Jej ostateczny wygląd ma nawiązywać do historycznych rozwiązań zazielenienia tej przestrzeni z przełomu XIX i XX w. Zmiany dotyczą ulicy Warszawskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Dyrekcyjną po skrzyżowanie z ul. Francuską – drzewa zastąpiły tam już miejsca parkingowe. Rośliny zostały posadzone w podwyższonych klombach, aby zapewnić ich prawidłowy rozwój w warunkach miejskich. Łącznie pojawią się 33 drzewa wysokie, 37 drzew kolumnowych oraz ponad 2,5 tys. sztuk krzewów, 2,7 tys. bylin i traw oraz blisko 200 pnączy. Odcinek ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Szkolną zostanie zamknięty dla ruchu i zamieniony w nowy deptak miejski po obu stronach torowiska, natomiast odcinek od ul. Szkolnej do ul. Francuskiej stanie się przestrzenią przyjazną dla pieszych i rowerzystów, poprzez wprowadzenie strefy tempo 30.

Ulica Warszawska w Katowicach przed i w trakcie metamorfozy. Źródło: Urząd Miasta Katowice i Google Maps

Ulica przed i w trakcie metamorfozy. Źródło: Urząd Miasta Katowice

Działanie to współgra z planami dot. reorganizacji zasad parkowania w mieście i znacząco poprawi estetykę tego obszaru. Wysoka jakość przestrzeni publicznej zwiększy atrakcyjność okolicznych lokali użytkowych, co ma przełożyć się również na wzrost liczby nowych klientów. Dodatkowo modernizowana przestrzeń wzbogaci się o nowe oświetlenie ulicy oraz elementy małej architektury takie jak: stojaki na rowery, ławki, kosze na śmieci i kosze na psie odchody a także donice kwiatowe.
Nowa, zielona Warszawska stanie się więc kolejną ulicą o prestiżowym znaczeniu dla miasta, przyciągającą swoimi funkcjami zarówno samych mieszkańców, jak i turystów.

Źródło: wkatowicach.eu, Urząd Miasta Katowice

Czytaj też: Metamorfoza | Urbanistyka | Zieleń | Miasto | Katowice | Ciekawostki