W Poznaniu pojawią się domki dla kotów. To projekty studentów

Projekt KOTYdż to projekt warsztatów dla studentów kierunków projektowych z Polski Niemiec i Węgier angażujących także lokalne społeczności poznańskich dzielnic. Podczas warsztatów Kotydż studenci zaprojektują i zbudują domki dla kotów wolno żyjących na dwóch poznańskich dzielnicach, przy aktywnym udziale społeczności lokalnych.  

Warsztaty oparte na formacje edukacji pozaformalnej DIY, są kolejnym projektem edukacji projektowej realizowanej wspólnie przez SARP Poznań,  Stowarzyszenie Punkt Wspólny oraz Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz  w Poznaniu oraz TU Berlin i BTU Cottbus. W projekcie weźmie udział 55 studentów, którzy pracować będą w pięciu grupach roboczych kierowanych przez uznanych projektantów. Warsztaty odbędą się w terminie 11-19.05.2024 w Poznaniu.

Temat: Siedliska dla kotów wolno żyjących

Koty wolno żyjące są stałym i znajdującym się pod ochroną prawną (art. 21 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -Dz. U. z 2003, Nr 106, poz. 1002 z późn. Zm) elementem miejskiego ekosystemu. Według powyższej ustawy stanowią one dobro ogólnonarodowe i powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytu. Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.

Duża część mieszkańców jest świadoma  istnienia zwierząt  i stara się im pomagać zwłaszcza  zimą, dokarmiając je lub pozostawiając w ich posłaniach kołdry, koce, stare ręczniki.  Część spółdzielni wychodząc naprzeciw tym problemom wyposaża się w domki fabrycznie budowane proponowane przez prywatne firmy- te domki jednak nie spełniają podstawowych wymogów dot. bezpieczeństwa dla tych zwierząt. Stąd silna potrzeba realizacji warsztatów, w wyniku których powstaną projekty konstrukcji funkcjonalnych i bezpiecznych,  które jednocześnie w estetyczny sposób wpiszą  się w dany kontekst architektoniczny.

Tutorzy: OBIEKT- Jan Szymankiewicz (PL), Mirza Vranjaković (DE), Dr. Gaizka Altuna (DE), GAB studio (PL).

Rekrutacja na warsztaty prowadzona jest przez stronę internetową www.kotydz.com. Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach powinny w terminie od 21 marca do 13 kwietnia wypełnić dostępny na stronie formularz zgłoszeniowy. Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną powiadomione 14 kwietnia o zakwalifikowaniu.


Organizatorzy: SARP Poznań, Stowarzyszenie Punkt Wspólny, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Partnerzy projektu: Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej,Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży, Instytut współpracy polsko-węgierskiej  im. Wacława Felczaka, Fundacja Głosem Zwierząt, Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów, Szechenyi Istvan University, TU Berlin, VUT Brno, Leniar, Festool

Partnerzy Medialni: Architektura i biznes,  archiweb.cz, WhiteMAD Magazine, Baunetz

Czytaj też: Zwierzęta | Poznań | Ciekawostki | Meble miejskie | whiteMAD na Instagramie