Wielkie zazielenianie Łodzi. Tej jesieni posadzą 50 tysięcy drzew!

Wielkie zazielenianie Łodzi trwa! Władze Łodzi zapowiedziały, że tylko tej jesieni nasadzonych zostanie aż 50 tysięcy drzew. Większość z nich zostanie posadzona w łódzkich kompleksach leśnych. Powstaną też całkiem nowe tzw. kępy leśne. Tego typu kępy leśne, zazwyczaj otoczone są łąkami, pastwiskami, czy polami uprawnymi. Zalicza się do nich więk­sze płaty lasów o powierzchni kil­ku­na­stu hek­ta­rów, nie­wiel­kie śród­polne zadrze­wie­nia i zaro­śla oraz wąskie pasy drzew towa­rzy­szące poto­kom. W samym mieście również przybędzie drzew. Przy łódzkich ulicach nasadzonych zostanie przynajmniej 500 nowych drzew.

Im więcej drzew, tym więcej tlenu i lepsze powietrze w mieście. Dlatego, aby powiększyć kompleks łódzkich lasów, tej jesieni zasadzonych zostanie aż 50 tys. nowych drzew. Pojawią się też kępy leśne, czyli nieco mniejsze skupiska, w których drzew będzie niemal 3 tysiące. Do tego oczywiście szpalery przy łódzkich ulicach, praktycznie w każdej dzielnicy. Lipy, głogi, dęby, wiśnie i jesiony – łącznie kolejnych 500 nasadzeń.

Do działań miejskich dojdzie inicjatywa ThinkLodz – pierwszego miejskiego think tanku w Polsce, który dokończy sadzenie 600 dębów na 600-lecie Łodzi. Pierwsze dwadzieścia rośnie już od lipca na Stawach Stefańskiego. Dołączą do nich: około 200 drzew przy al. Piłsudskiego i ul. Rokicińskiej, ponad 50 w okolicy Ronda Inwalidów, tyle samo w okolicy skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Augustów i przy ul. Puszkina w rejonie Ronda Sybiraków oraz 100 nowych drzew przy ul. 11 listopada i al. Włókniarzy.

źródło: UM Łódź / https://lodz.pl/

Czytaj też: Architektura w Polsce | Łódź | Zieleń | Place, Skwery, Parki  | Las | Ekologia | Ciekawostki