Pomnik Chwała Saperom - zdjęcie (skan) pochodzi z albumu "Warszawa" wyd. "Sport i turystyka" 1981

Chwała Saperom – pomnik upamiętniający bohaterów powojennej Warszawy

Chwała Saperom, znany też jako pomnik Sapera, to trzyczęściowa kompozycja znajdująca się na warszawskim Solcu, w parku im. marszałka E. Rydza-Śmigłego. Odsłonięty w 1975 roku monument upamiętnia saperów działających w stolicy tuż po jej oswobodzeniu w styczniu 1945 roku.

Po upadku powstania i zakończeniu wojny Warszawa była morzem ruin pełnym niebezpiecznych pułapek zostawionych tutaj przez niemieckie oddziały. Aby móc zacząć odbudowę stolicy, saperzy wykonali ogrom heroicznej pracy. Oczyścili z min nie tylko hektary gruzowiska, ale i ocalałe obiekty, które bardzo często również były zaminowane i stwarzały niebezpieczeństwo. Za to poświęcenie i umożliwienie odbudowy miasta warszawiacy postanowili wznieść na ich cześć monument.

Pomnik Chwała Saperom – zdjęcie (skan) pochodzi z albumu “Warszawa” wyd. “Sport i turystyka” 1981

Pomnik powstał na wybudowanej w 1952 roku Płycie Desantu, znajdującej się w pobliżu brzegu Wisły w rejonie Portu Czerniakowskiego. Został zaprojektowany przez Stanisława Kulona we współpracy z Eugeniuszem Kozakiem. Zwycięską koncepcję wyłoniono w drodze konkursu ogłoszonego przez Związek Polskich Artystów Plastyków oraz władze miejskie i wojskowe. Monument został odsłonięty w 30. rocznicę zakończenia II wojny światowej, 8 maja 1975 roku. Ceremonii przewodził ówczesny minister obrony narodowej, gen. Wojciech Jaruzelski. Pomnik odlano w Zakładach Mechanicznych im. Marcelego Nowotki (dziś PZL-Wola) w Warszawie. Część prac wykonała także Wrocławska Stocznia Rzeczna.

Chwała Saperom
“8 maja 1975 – odsłonięcie pomnika Chwała Saperom – zdjęcie (skan) pochodzi z tygodnika Stolica nr 20 (1432) 18.05.1975

Pomnik składa się z trzech części. Pierwsza z nich to wykonany ze stali monument symbolizujący eksplozję miny. Została ona przedstawiona za pomocą sześciu 17-metrowych pylonów ustawionych w okrąg. W środku na niskim postumencie z granitu znajduje się odlana z brązu, dwuipółmetrowa postać sapera rozbrajającego minę. Na pylonach umieszczono 18 brązowych płaskorzeźb opisujących ciężką pracę saperów podczas odbudowy kraju oraz stolicy, m.in. rozminowanie czy odbudowa mostów. Przy monumencie znajduje się tablica z napisem:

Wolna Warszawa nigdy nie zapomni tych, którzy trudem swym i krwią pierwsi rozpoczęli dzieło jej odbudowy (z rozkazu Naczelnego Dowódcy WP nr 39 z 14 III 1945 roku).

Obok wmurowano tablice z nazwiskami poległych saperów.

Chwała Saperom
Lista poległych. Fot. Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 PL, via Wikimedia Commons

Kolejną częścią pomnika jest umieszczona w przejściu podziemnym pod Wisłostradą brązowa, płaskorzeźbiona płyta o wymiarach 2 na 7 metrów, upamiętniająca desant żołnierzy Trzeciej Dywizji I Armii Wojska Polskiego, spieszących na pomoc ogarniętej powstaniem Warszawie. Ostatnią częścią jest umieszczona w Wiśle sześcioipółmetrowa rzeźba przedstawiająca trzech żołnierzy wbijających słup w dno rzeki, który ma być filarem nowego mostu. Znajduje się ona u wejścia do Portu Czerniakowskiego. Na pobliskim bulwarze Flotylli Wiślanej znajduje się zamontowana w 1951 roku Płyta Desantu, która także upamiętnia słynny desant polskich żołnierzy.

16 kwietnia został ustanowiony Rozkazem Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego nr 105 z dnia 4 kwietnia 1946 roku Dniem Sapera.

Źródło: polska-zbrojna.pl, warszawa.fandom.com

Czytaj też: Zabytek | Historia | Rzeźba | Warszawa | Ciekawostki