Delfin z Nowej Huty znów będzie fontanną!

Delfin z Nowej Huty to rzeźba znajdująca się na osiedlu Górali w krakowskiej dzielnicy Nowa Huta. Sympatyczny delfin pokryty mozaiką już niedługo odzyska swój dawny blask a z jego pyska znów poleci woda. Stanie się to dzięki wsparciu finansowemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czym jeszcze przykuje uwagę?

Miasto uzyskało dofinansowanie na renowację rzeźby w ramach programu własnego Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku –„Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej 2024”. Do udziału w programie zgłosiło się 166 instytucji, a nowohucki „Delfin” znalazł się wśród 25 rzeźb, które otrzymały wsparcie przy odnowie.

Prace renowacyjne będą polegały m.in. na przebudowie instalacji technologicznej i doprowadzeniu do zamkniętego obiegu wody. Obieg fontanny będzie opierał się na czterech dyszach płaszczowych umieszczonych w narożnikach niecki. Strumień wody wydobywający się z dysz fontanny zostanie skierowany w stronę postumentu rzeźby. „Delfin” będzie również podświetlony po zmroku, dzięki zaprojektowanemu oświetleniu, które znajdzie się w granitowych płytach.

Zgodnie z programem prac konserwatorskich, rzeźba oraz niecka zostaną wyczyszczone wodą pod ciśnieniem. Rekonstrukcję przejdą płetwy brzuszne delfina, poluzowane warstwy lastryko zostaną skute i zrekonstruowane, a wszelkie ubytki uzupełnione w pierwotnej technologii. Mimo, że naturalnym środowiskiem dla delfina jest woda, rzeźba poddana zostanie hydrofobizacji, aby zwiększyć jej odporność na czynniki zewnętrzne.

Delfin z Nowej Huty to dzieło autorstwa Edwarda Rybickiego i Ryszarda Wójcika. Rzeźba powstała na przełomie 1969 i 1970 roku.

źródło: UM Kraków / https://www.krakow.pl/ 
zdjęcie: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie / https://zzm.krakow.pl

Czytaj też: Architektura w Polsce | Place, Skwery, Parki  | Zabytek | Kraków | Sztuka | Historia | Architektura PRL

Delfin z Nowej Huty / whiteMAD
zdjęcie: Emka57 – Praca własna / CC BY-SA 4.0