Dwór Badenich w Krakowie zostanie uratowany. Znajdzie się tam dom kultury

Adaptacja oraz modernizacja dworu w Wadowie to jedno z zadań, które zgłoszone zostanie do wprowadzenia na listę rankingową miejskich inwestycji Krakowa. Budowa byłaby realizowana w latach 2024-2026 w oparciu o przygotowaną dokumentację projektowo-kosztorysową. Dwór Badenich odzyskałby w ten sposób utracony blask i stałby się miejscem dostępnym dla każdego.

Dotychczas w budynku dworu zrealizowano szereg prac interwencyjnych i zabezpieczających, m.in. wykonanie nowego systemu odprowadzania wody opadowej z połaci dachowej, rozbiórkę schodów wejściowych od strony południowej i wykonanie nowej konstrukcji żelbetowej jako podstawę do ich rekonstrukcji, oczyszczenie powierzchni ścian zewnętrznych budynku z graffiti, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej ścian murowanych w piwnicy dworu oraz wykonanie drewnianego ogrodzenia budynku.

Źródło: ZZM w Krakowie


Klasycystyczny dwór powstał w 1874 roku. Zaprojektował go Antoni Łuszczkiewicz dla właściciela Wadowa, Józefa Badeniego. Obiekt jest murowanym pałacem o cechach neorenesansowych. Budynek jest asymetryczny, złożony z dwóch prostopadle ustawionych prostokątów, przykryty czterospadowym dachem o niewielkim kącie nachylenia. Wydłużony parterowy korpus z piętrowym ryzalitem od strony północnej urozmaicony został arkadowym portykiem, na którego belkowaniu znajduje się napis „Z DARÓW BOŻYCH” oraz płaskorzeźbione herby rodowe: Wężyk i Bończa. Od strony południowej zachowała się także dekoracja z fryzów poniżej dachu oraz umieszczona w niszy figura Matki Bożej, a poniżej figury kamienny wazon. Wokół pałacu założono park krajobrazowy, który mocno zdewastowany przetrwał do dziś.

Źródło: ZZM w Krakowie

Źródło: ZZM w Krakowie

Źródło: ZZM w KrakowieDwór był własnością Badenich do 1930, następnie został kupiony przez Zofię Kulinowską, która mieszkała we dworze do 1945 roku. Potem w budynku znajdowała się szkoła, a od lat 70. XX wieku przedszkole. W latach 90. odnaleźli się spadkobiercy, którzy zrzekli się praw własności i przekazali dwór gminie. Wyremontowany budynek będzie pełnił funkcję domu kultury, którego zarządcą będzie Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta. Znajdzie się tam także filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Stanie się to zatem miejsce ogólnodostępne, z którego w sposób aktywny będą mogli korzystać mieszkańcy Krakowa, w szczególności najbliższej okolicy. Nadanie budynkowi wspomnianych funkcji publicznych zapewni szeroki dostęp do obiektu. Przy tej okazji możliwe będzie poznanie historii miejsca poprzez realizację programów i wydarzeń tematycznych.

Autorzy: Agnieszka Sanecka i Marek Sanecki – Saneccy sp. z o.o. www.saneccy.pl
Wizualizacje: 3d artist Konrad Jamrozik

Źródło: ZZM w Krakowie

Czytaj też: Architektura | Renowacja | Miasto | Kraków | Architektura w Polsce | Wille i rezydencje

Dwór w 2010 roku i na wizualizacji po remoncie. Źródło: Zygmunt Put Zetpe0202, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons i ZZM w Krakowie