47 reklam na jednym płocie
zdjęcie: Maciej Grzyb / Kraków PL

Kraków walczy z nielegalnymi reklamami. Ponad pół mln złotych kar

W Krakowie obowiązuje uchwała krajobrazowa, dzięki której walka z nielegalnymi reklamami jest skuteczniejsza, a z miasta zniknęło kilkaset pstrokatych banerów. Po trwającym kilka lat okresie przejściowym urzędnicy sięgnęli po najbardziej radykalne rozwiązanie – nakładanie finansowych kar na właścicieli nielegalnych nośników.

Efekty obowiązywania uchwały krajobrazowej oznaczają także prowadzenie działań wobec właścicieli nośników reklamowych, eksponowanych niezgodnie z przepisami. W ostatnich dniach decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, utrzymano nałożoną przez miasto karę za niedostosowanie się do warunków uchwały.

Decyzją organu odwoławczego, właściciel reklamy o powierzchni 146,4 m kw. umieszczonej na budynku przy ul. Zwierzynieckiej 22 musi zapłacić miastu blisko 27 tys. zł za niezgodność z przepisami uchwały krajobrazowej. Kara jest naliczona za okres od 13 czerwca do 29 czerwca 2022 r. Decyzja prezydenta Krakowa w tej sprawie została wydana 2 sierpnia. Właściciel reklamy, zgodnie z przysługującym mu prawem, złożył odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. SKO podtrzymało decyzję organu działającego w imieniu prezydenta Krakowa, w kwestii wysokości opłaty, oraz zasadności wymierzenia kary i właściwego toku postępowania, zmieniając jedynie termin jej uiszczenia – na okres 30 dni od daty uzyskania przez tę decyzję statusu ostateczności.

SPRAWDŹ: W KRAKOWIE USUNIĘTO 120 NIELEGALNYCH REKLAM [ZDJĘCIA PRZED I PO] 

Uchwała krajobrazowa weszła w życie 1 lipca 2020 r. Od tego momentu badana była zgodność tablic i urządzeń reklamowych z nowymi przepisami. Do 1 lipca 2022 r. uchwała dawała czas na dostosowanie istniejących reklam do obecnych zasad. W związku z tym, do tego czasu postępowania miały głównie charakter informujący i przypominający, gdyż większość reklam / urządzeń reklamowych powstała przed 1 lipca 2020 r. Od 1 lipca 2022 r. przepisy uchwały w całości obowiązują w odniesieniu do wszystkich reklam, niezależnie od tego czy powstały przed czy po 1 lipca 2020.

Na szczęście taki widok to już przeszłość, fot. UM Kraków

W związku z obowiązywaniem uchwały krajobrazowej w Krakowie zniknęły setki reklam. Znacząca część została niezwłocznie usunięta już wobec wejścia w życie przepisów, a część po otrzymaniu pism informacyjnych, e-maili lub po kontakcie telefonicznym z właścicielami reklam.

Obecnie w toku jest blisko 700 spraw – czynności wyjaśniających i postępowań w sprawie ukarania – dotyczących tablic i urządzeń reklamowych. Zdecydowana większość z tej liczby to czynności wyjaśniające, które najczęściej okazują się skuteczne i w takiej sytuacji nie jest wszczynane postępowanie. Tylko w małej części przypadków dochodzi do wszczęcia postępowania zmierzającego do ukarania. Na bieżąco udzielana jest też informacja telefoniczna i e-mailowa. Prowadzona jest korespondencja z jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi dotycząca różnego typu zgłoszeń i pytań związanych z reklamami i uchwałą krajobrazową.

Do 12 października wydano 8 decyzji o nałożeniu kary, łącznie na kwotę 524 974,1 zł. 7 kolejnych postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej na podmioty, które umieściły reklamę niezgodną z uchwałą, jest w toku.

Wcześniej pisaliśmy też, że samo usunięcie nielegalnego szyldu nie wystarczy. Właściciele nośników muszą usuwać też całe konstrukcje reklamowe. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.

źródło: UM Kraków

Czytaj też: Kraków | Ciekawostki | Miasto | Metamorfoza | whiteMAD na Instagramie

fot. ŁADny Kraków, facebook.com/ladnykrakow