Niewielki Wieleń pokazał, jak to się robi! Oto Bulwary Nadnoteckie

To część projektu rewitalizacji miasta. Bulwary Nadnoteckie w Wieleniu zaprojektowali architekci z pracowni Neostudio Architekci. Mieszkańcy zyskali atrakcyjną przestrzeń do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Położony nad rzeką teren może stać się wizytówką miasta.

Wieleń to miasto w województwie Wielkopolskim, które ma niemal 6 tys. mieszkańców. Zbudowane tam Bulwary Nadnoteckie są priorytetową częścią inwestycji w programie rewitalizacji Wielenia i stanowią przywrócenie miastu właściwego dostępu do rzeki Noteć. Rzeka w mieście jest istotnym czynnikiem kształtującym pozycję miasta i jego rangę. Noteć niegdyś skupiała gospodarcze centrum i wyznaczała granicę państwa po I wojnie światowej.

Wieleń od wielu lat starał się, aby jego mieszkańcy mogli korzystać z dobrodziejstw wynikających z położenia miasta przy rzece, która jest jednocześnie drogą wodną Wisła – Odra, będącą częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70. Od połączenia z Kanałem Bydgoskim do ujścia do rzeki Warty należy do śródlądowych wód powierzchniowych uznanych za żeglowne, zwanych „śródlądowymi drogami wodnymi”.

Teren inwestycji znajduje się w sąsiedztwie zabytkowego układu urbanistycznego miasta i skanalizowanej rzeki, której funkcjonowanie podlega regułom narzuconym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. W ramach realizowanego projektu powstał ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki, na długości ponad 500 m wraz z połączeniami z przestrzenią miasta i zieloną linią brzegową – opisują architekci.

Neostudio w swoim projekcie wyodrębnił moduły, którym nadano kolejne nazwy i konkretne funkcje. Osoby, które korzystają z rzeki mogą tu się zatrzymać i spędzić czas w otoczeniu atrakcyjnej architektury. Moduł „Bulwary” tworzy jeden ciąg: dwóch nabrzeży cumowniczych (przystani) nr 1 i 2 o długościach 120 i 58 mb oraz dwóch opasek brzegowych i muru oporowego. Z kolei moduł „Zielona klasa” to przestrzeń do integracji uczniów i prowadzenia zajęć na powietrzu. Można tu organizować zajęcia poświęcone przyrodzie i kwestiom ekologii. Kolejny moduł to „Ścieżki edukacyjne” (ornitologiczne i historyczne związane z Wieleniem).

Wyznaczonych stref do aktywności jest więcej. Architekci zaprojektowali moduł „Szkolne ogródki”, gdzie najmłodsi mogą sadzić rośliny, natomiast moduł „Zabawa? Naturalnie!” to nowoczesny plac zabaw, którego elementy zbudowano z wykorzystaniem drewna akacjowego.

Główną ideą projektu było stworzenie miejsca przyjaznego i jak najbardziej zbliżonego do naturalnych brzegów rzeki. Skanalizowana Noteć pełniąca funkcję żeglowną otrzymała odbetonowane linie brzegowe ze wzmocnionymi skarpami, wykonanymi
z częściowo odzyskanymi z rzeki kamieniami i pozyskanym lokalnie kamiennym otoczakiem i trawy z mikrokoniczyną – dodają autorzy projektu.


Aby zadbać o komfort rowerzystów ciąg pieszo-rowerowy zbudowany został z asfaltu. Dodatkowo dla osób o ograniczonych możliwościach ruchowych zbudowano pochylnię wjazdową na nabrzeże nr 1.

Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano półwyspy z ławkami z wypełnieniem drewnianym i parkowymi koszami, które wkomponowane w zieleń łąkową stanowią miejsce indywidualnego wypoczynku. Poszczególne moduły toną w zagospodarowaniu zielenią niską – trawy ozdobne i łąkowe (niewymagające podlewania), zieleń rodzima oraz wysoką – dosadzonymi lipami.

Przygotowując projekt bulwarów architekci zachowali istniejące duże drzewa i wyznaczyli miejsca na wykonanie nowych nasadzeń. W całej realizacji ważne jest odpowiedzialne projektowanie – ograniczono ślad węglowy poprzez zastosowanie materiałów lokalnych i zadbano, by powierzchnie przepuszczały wodę opadową do gruntu. Bulwary choć są niewielkie to stanowią atrakcyjną strefę do edukacji i wypoczynku, która integruje mieszkańców.

Bulwary Nadnoteckie zdobyły I Nagrodę w XII edycji konkursu „Najlepiej Zagospodarowana Przestrzeń Publiczna w Wielkopolsce” pod patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, organizowanego przez Towarzystwo Urbanistów Polskich – Oddział w Poznaniu.

Jak Sąd Konkursowy uzasadnił przyznanie nagrody?

Nagrodę przyznano za wykreowanie ciekawej, czytelnej i zapraszającej przestrzeni, która doskonale połączyła tkankę miejską z rzeką. Realizacja odpowiada trendom współczesnej urbanistyki, a równocześnie jest adekwatna do miejsca, dobrze wyskalowana i estetyczna. Stworzono miejsce, które może stanowić ciekawy przystanek albo być atrakcyjnym początkiem podróży po jednej z najpiękniejszych dolin rzecznych w kraju. Realizacja efektywnie służy turystom i mieszkańcom, integruje i zachęca do zainteresowania rzeką oraz jej środowiskiem przyrodniczym – czytamy w uzasadnieniu.
_

Projekt: Neostudio Architekci Świerkowski Jarosz Sp.P.

Autorzy: Bartosz Jarosz, Paweł Świerkowski

Współpraca autorska: Małgorzata Biadała, Katarzyna Spychalska, Tomasz Sołtysiak

Projekt: 2020-2021

Realizacja: 2021-2022

Powierzchnia terenu opracowania: 19 501,40 m2

Powierzchnia części rzeki:  4899,60 m2

fot. Paweł Świerkowski, Bartosz Jarosz

źródło: Neostudio Architekci

Czytaj też: Place, Skwery, Parki  | Zieleń | Meble miejskie | Ciekawostki | whiteMAD na Instagramie