Park Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie po rewitalizacji

Park Cichociemnych Spadochroniarzy AK znajduje się na warszawskim Ursynowie. Niedawno teren zielony przeszedł rewitalizację, dzięki której park jest bardziej funkcjonalny i estetyczny. Mieszkańcy mogą korzystać z nowych alejek, ścieżek rowerowych oraz placu zabaw. Pojawiła się też nowa zieleń – posadzono 300 drzew i 5 tys. mkw. krzewów. Inwestycję w ramach realizacji projektu unijnego nadzorowała nasza jednostka.

Miasto przyjazne i wygodne do życia to również zielone miasto. Prezydent Rafał Trzaskowski wie o tym i dlatego wiele z jego 100 projektów dla Warszawy to realizacje na rzecz zieleni. Przebudowa ursynowskiego parku jest jednym z nich. Teraz jest tam więcej drzew i udogodnień dla mieszkańców. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie przekonają się o tym nie tylko osoby z Ursynowa, dlatego już dzisiaj zapraszamy wszystkich na rodzinny piknik z okazji otwarcia przebudowanego parku, który odbędzie się 19 sierpnia.

Park Cichociemnych Spadochroniarzy AK stał się dostępny dla różnych grup mieszkańców. Rowerzystów i spacerowiczów z pewnością ucieszy nowa trasa będąca połączeniem z Lasem Kabackim. Pojawiło się wiele miejsc do wypoczynku – oryginalne siedziska w kształcie łezki, ławki z drewnianych kłód oraz tradycyjne już ławki warszawskie. W zmodernizowanym parku można skorzystać też z nowej altany i dużej polany położonej przy stoku „Górki Kazurki”. Dwie altany oraz „psi park” zostały przeniesione do lasu, popularnie nazywanego „brzózkami”. Do „psiego parku” prowadzi wygodna nowa ścieżka. W parku są też nowe latarnie i kosze na śmieci.

Dzieci mogą bawić się na nowym placu zabaw, który zlokalizowano w dwóch strefach – nasłonecznionej i zacienionej. Do dyspozycji mieszkańców jest też istniejąca wcześniej siłownia plenerowa.

Na szczycie „Górki Kazurki”, po zachodniej stronie, powstał punkt widokowy. Można stamtąd zobaczyć panoramę parku i skorzystać z tablicy z mapą tego miejsca. Użytkownicy parku mogą też odwiedzić dwie ścieżki dydaktyczne: historyczną, poświęconą legendarnej formacji Cichociemnych oraz przyrodniczą.

Park Cichociemnych Spadochroniarzy AK – nowa zieleń 

W parku posadzono aż 300 drzew rodzimych gatunków. To m.in. brzozy, dęby, klony polne, śliwy wiśniowe, grusze pospolite, wierzby, jarzęby mączne. Duże drzewa – wierzby czy klony pospolite – pojawiły się m.in. wzdłuż trasy rowerowej. Posadzono też nowe krzewy, łącznie przybędzie tu 5 tys. mkw. tych roślin. W parku można teraz zobaczyć np. dereń jadalny, głogi jednoszyjkowe, jeżyny, porzeczki czy trzmieliny brodawkowate. Na terenie ogrodów deszczowych wykonano nasadzenia rabat bylinowych.

Zmiany  w parku Cichociemnych były konsultowane z mieszkańcami

Teren parku liczy ponad 17 ha, z których ponad 10 zostało objętych inwestycją dofinansowaną ze środków unijnych. Przebudowę parku poprzedziły konsultacje społeczne w 2018 r. Zgodnie z postulatami mieszkańców, miejscy ogrodnicy zachowali naturalny, łąkowy charakter tego miejsca. Wszystkie prace budowlane zostały przeprowadzone z poszanowaniem lokalnej przyrody i wymaganiami dla Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, do którego należy park. Na jego terenie pozostawiliśmy także rzadziej koszone strefy, ostoje dzikiej przyrody.

Projekt przebudowy parku wykonała eM4 Pracownia Architektury Brataniec / http://www.em4.pl/
Prace budowlane zrealizowała firma AG-Complex / http://ag-complex.com.pl/ 
źródło: UM Warszawa, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy / https://zzw.waw.pl/ 

Czytaj też: Architektura w Polsce | Warszawa | Place, Skwery, Parki  | Ekologia | Metamorfoza

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły