Przebudowa centrum Miechowa. Zamiast wielkiego ronda plac dla pieszych

Projekt brał udział w konkursie architektonicznym zorganizowaniem pod patronatem krakowskiego oddziału SARP. Projekt na przebudowę centrum Miechowa zakłada uporządkowanie placu i wzbogacenie przestrzeni o nową zieleń. Publikowana koncepcja zdobyła wyróżnienie.

Do konkursu złożono dwie prace. Sąd postanowił o przyznaniu jednego wyróżnienia dla koncepcji, którą przygotowali Kamila Lonka i Jacek Kołodziej.

Głównym założeniem koncepcji jest niwelacja terenu w obszarze Rynku. Obecnie teren Rynku wyraźnie podnosi się w kierunku południowym, co negatywnie wpływa na jego funkcjonalność. Różnica rzędnych wysokościowych w osi północ – południe wynosi ponad 4 metry. “Wcinając” się w plac od strony północnej, poprzez lokalne obniżenie projektanci uzyskali równą płaszczyznę, będącą odpowiednią sceną dla miejskich interakcji.

Nowe założenie dzieli się na część reprezentacyjną – prostokątny plac wokół pomnika ze zintegrowaną w podłożu fontanną, oraz przestrzeń rekreacyjną wśród niskiej zieleni, posiadającą zacienienie dzięki drzewom, których posadzenie przewiduje koncepcja. Całość obniżenia stanowi “enklawę”, odizolowaną zielenią i ukształtowaniem terenu od zwykłej komunikacji pieszej wokół Rynku, oraz komunikacji kołowej przewidzianej wyłącznie po stronie zachodniej. Przestrzeń otaczająca ‘enklawę’ składa się z kaskadowo ułożonych zielonych półek i drzew, które zapewniają cień, jednocześnie tworząc kompozycyjną ramę. Nawierzchnia ‘enklawy’ jest wodoprzepuszczalna i wykonana z ubitego kruszywa.

Nawierzchnię w pozostałej części Rynku pokrywać ma kostka brukowa. Dominantą części reprezentacyjnej jest Pomnik z Orłem. To na niego skierowane są ścieżki części rekreacyjnej.

Wychodząc naprzeciw patriotycznemu charakterowi tego miejsca na osi pomnika znajduje się najważniejsza aleja o szerokości 10 metrów. Mogłyby nią przechodzić uroczyste pochody. Od południa plac skomunikowany jest schodami, które ‘zapraszająco’ zwężają się ku dołowi. Schody posiadają zintegrowane siedziska – opisują autorzy projektu.


Obecnie Rynek w Miechowie to duże rondo dla samochodów. Samochód jest podmiotem tej przestrzeni. Zgodnie z globalnymi trendami, oraz opiniami mieszkańców Miechowa proponowana koncepcja odwraca taki stan rzeczy – pieszy jest najważniejszy. Aby nie destabilizować miejskiego układu komunikacji samochodowej po zachodniej stronie przewidziana jest jednokierunkowa (z północy na południe) pieszojezdnia – woonerf. Na Rynku radykalnie została ograniczona ilość miejsc parkingowych, których w koncepcji jest zaledwie osiem.

Przesuń suwak PRZED i PO:

Architekci zaprojektowali też ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. Obok ławek znajdują się specjalne przestrzenie na wózek inwalidzki lub wózek dla dziecka. Nie ma barier w postaci krawężników. Cała przestrzeń Rynku mimo sporej różnicy terenu jest w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie miejsca postojowe przystosowane są dla osób niepełnosprawnych

źródło: Kamila Lonka i Jacek Kołodziej

Czytaj też: Place, Skwery, Parki  | Zieleń | Miasto | Ekologia | whiteMAD na Instagramie