Ulica Ordona - wizualizacja zmian

Dwie ważne ulice w Warszawie przejdą metamorfozę. Tak zmieniają się Odolany!

Przebudowa ulicy Ordona oraz ulicy Jana Kazimierza trwa. Zmiany, które zaszły w ostatnich latach na Woli, a w szczególności na Odolanach, wymusiły na władzach przebudowę i modernizację dwóch ważnych ulic. W efekcie wymieniony zostanie asfalt, naprawione zostaną chodniki i zatoczki. Pojawią się też nowe przejścia dla pieszych, sygnalizatory świetlne, a także sporo zieleni. 

Przebudowa ul. Ordona w Warszawie

Rozpoczyna się długo wyczekiwana przebudowa ul. Ordona. Jedna z najważniejszych i jednocześnie najbardziej zdegradowanych ulic Odolan otrzyma nową nawierzchnię, uporządkowane zostanie na niej parkowanie, powstaną pasy rowerowe i przybędzie zieleni.

Odolany to obszar, który przechodzi jedne z najbardziej dynamicznych zmian w całej Warszawie. Przez wiele lat dominowały tu zakłady przemysłowe, z których część nadal funkcjonuje. Docelowo jednak teren ten ma być przeznaczony wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową – w ostatnich latach wybudowane zostały tu osiedla, które zamieszkuje już kilka tysięcy osób.

Do takich zmian trzeba przystosować sieć drogową. Dlatego na początku lipca stołeczny Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął przebudowę ul. Jana Kazimierza. Kolejną ulicą, którą czeka metamorfoza jest ul. Ordona. – W ten sposób wyremontujemy kręgosłup komunikacyjny osiedla Odolany, którego rozbudowa planowana jest co najmniej na kilkanaście kolejnych lat – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Dzięki zaplanowanym zmianom obie ulice Odolan zostaną przekształcone w ciągi lokalne, zapewniając ich mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort, a także więcej zieleni i mniej hałasu. – To spełnienie jednej z obietnic złożonych mieszkańcom zarówno przez Radę Warszawy, jak i przez zarząd Dzielnicy Wola oraz lokalnych radnych. Ponadto niedawno zainaugurowaliśmy też przebudowę ulicy Jana Kazimierza, zaawansowane są prace związane z budową nowej linii tramwajowej wzdłuż ulicy Kasprzaka. – zauważa Krzysztof Strzałkowski, Burmistrz Woli.

Historyczny, ale w wielu miejscach już zniszczony bruk na ul. Ordona jest wpisany do ewidencji zabytków. Obecność bruku jest o tyle kłopotliwa, że oprócz samochodów osobowych, poruszają się po nim pojazdy ciężarowe. Generuje to ogromny hałas, na który wielokrotnie skarżyli się mieszkańcy. Założenia przewidują, że ul. Ordona zostanie przebudowana na brukowanym odcinku między ul. Stańczyka a budynkiem o numerze 5B. Dziś ta przestrzeń jest całkowicie zdegradowana i pozbawiona jakiejkolwiek organizacji.

Aby móc przeprowadzić remont ulicy, niezbędne było uzyskanie zaleceń konserwatorskich. Dzięki dobrej współpracy z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków udało się wypracować zadowalające obie strony rozwiązanie.

Zabytkowy bruk, zgodnie z ustaleniami z konserwatorem, zostanie zabezpieczony i przykryty asfaltem. Dzięki temu kierowcy będą poruszać się po równej i cichej nawierzchni. Zabytkowa nawierzchnia będzie jednak widoczna na pasach postojowych – wcześniej zostanie jednak naprawiona.

Na szerokim pasie dzielącym obie jezdnie, a także wzdłuż jedni i chodników, pojawi się nowa zieleń. Oprócz tysięcy krzewów i bylin zasadzone zostaną również drzewa. W sumie będzie ich 40 – klonów pospolitych, kasztanowców czerwonych oraz lip drobnolistnych. Łącznie na przebudowywanym odcinku będą więc 64 drzewa – 40 nowych i 24 już istniejące.

– Obecnie na ul. Ordona dominuje beton i kamień. Gdzieniegdzie można znaleźć też trawniki. Tak szeroko zakrojone zmiany związane z zielenią, sprawią więc, że będzie tu przyjemnie, cicho i bardzo zielono – zaznacza Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska w Radzie Warszawy.

Kierowców, zarówno okolicznych mieszkańców, jak i przyjezdnych, trzymających swoje samochody na ulicy Ordona prosimy o zwracanie szczególnej uwagi na nowe znaki. Prace w poszczególnych etapach będą obejmować również miejsca, gdzie obecnie odbywa się parkowanie samochodów. Do ich przeprowadzenia niezbędne jest przeparkowanie tych pojazdów. W ostateczności mogą one być też usuwane z terenu budowy.

Oprócz równej i cichej nawierzchni jedni planowane jest również uporządkowanie parkowania – kierowcy będą mieli do dyspozycji zatoki postojowe, których nawierzchnia zostanie wykonana z zabytkowego bruku. Dzięki likwidacji części rzadko wykorzystywanych tzw. zawrotek, uda się wyznaczyć więcej legalnych miejsc.

Na usprawnienia będą mogli liczyć również piesi i rowerzyści. Popękane i zniszczone płyty chodnikowe zostaną wymienione na nowe. Z kolei rowerzyści zyskają pasy rowerowe w obu kierunkach – będą one przedłużeniem już istniejących dróg (na północnym odcinku ulicy).

Z pasa pomiędzy jezdniami znikną również zbędne stare betonowe latarnie, które ustąpią miejsca dodatkowej zieleni. Prace w terenie zaczęły się dziś właśnie od ich demontażu. Drogę już teraz oświetlają wydajne i energooszczędne LED-owe oprawy SAVA zamontowane na latarniach znajdujących się przy zewnętrznej krawędzi jezdni. W trosce o estetykę docelowo planowana jest jeszcze wymiana samych słupów.

Przebudowa ul. Jana Kazimierza w Warszawie

Przebudowa ul. Jana Kazimierza wystartowała. Droga zyska nowe oblicze i zostanie dostosowana do zmian, jakie w ostatnich latach przeszły Odolany, zmieniając się z terenów przemysłowych w mieszkalne. Na całej długości zostanie przebudowana jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Powstanie też nowa droga dla rowerów i wygodne miejsca postojowe. Zwieńczeniem prac będzie nowa zieleń, o którą zabiegali mieszkańcy. 

Czasowa organizacja ruchu podzielona jest na etapy, żeby trwające prace budowlane miały jak najmniejszy wpływ na życie codzienne. – mówi Michał Olszewski, zastępca Prezydenta Warszawy. Ta przebudowa to kolejny znak nadchodzących dobrych zmian transportowych na Odolanach. Przypominam, że zaawansowana jest już budowa trasy tramwajowej na ulicy Kasprzaka. W przygotowaniu jest też zapowiadany projekt przebudowy ulicy Ordona. – dodaje.



Na całej długości ul. Jana Kazimierza zostanie przebudowana jezdnia, chodniki oraz zjazdy na posesje. Powstanie też droga dla rowerów. Miejsca postojowe zostaną wyznaczone w zatokach parkingowych. Na przejściach zastosowane będą elementy uspokojenia ruchu w postaci azyli (wysp dzielących) o szerokości 2,5 m. Przebudowa ul. Jana Kazimierza jest na tyle ważnym i dużym projektem, że postanowiono skonsultować go z mieszkańcami. W trakcie spotkań wpłynęło prawie 200 różnych postulatów. Szczególną uwagę podczas konsultacji mieszkańcy zwracali na nową zieleń. Dlatego posadzonych zostanie aż 250 nowych drzew – będą to m.in. platan klonolistny, lipa drobnolistna czy klon pospolity. Pojawią się też tysiące krzewów i bylin oraz łąki kwietne. Łączna powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia to ponad 22 tys. m.kw.

Odolany to obszar, który przechodzi dynamiczne zmiany. Kiedyś zdominowany był przez zakłady przemysłowe, których większość nadal tu funkcjonuje. – Obok nich powstało w ostatnich latach wiele osiedli, które zamieszkuje kilka tysięcy osób. Do tych zmian trzeba także przystosować sieć drogową – mówi Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli. – Zaplanowana modernizacja ulicy Jana Kazimierza przekształci ją w ciąg lokalny, zapewniając mieszkańcom bezpieczeństwo i komfort, więcej zieleni i mniej hałasu – dodaje Strzałkowski.



Wykonawca, firma Strabag Polska, ma na całość prac 20 miesięcy od momentu podpisania umowy, co nastąpiło w maju. Wartość całego kontraktu to 35 mln złotych. W tej cenie nie zawiera się wyłącznie prosta wymiana nawierzchni. Ulicę czeka prawdziwa zmiana jakościowa pod kątem bezpieczeństwa, ilości zieleni czy też jakości oświetlenia. To szczególnie ważne, bo okolica znacznie rozwinęła się w ostatnich latach. Powstała gęsta zabudowa, nowy mieszkańcami są często rodziny z dziećmi. – podsumowuje Karolina Gałecka, zastępczyni Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich.

Przebudowa ulicy Ordona oraz ulicy Jana Kazimierza z pewnością usprawnią komunikację na Odolanach, a także poprawią estetykę.

Źródło: zdm.waw.pl

Czytaj też: Metamorfoza | Miasto | Warszawa | whiteMAD na Instagramie  | Urbanistyka