Rusza Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz

Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie organizuje nową, już ósmą edycję wydarzenia. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz skierowane jest zarówno do początkujących projektantów jak i już doświadczonych architektów.

Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz organizowane jest w celu budowania powszechnej świadomości do tyczącej pojmowania projektowania architektury wnętrz, jak i wartości kompetencji posiadanych przez absolwentów Wydziału Architektury Wnętrz. Biennale to obszar komunikacji – wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń, które są widziane/doświadczane/słyszane, analizowane i zapamiętywane. Jest wspólną przestrzenią (common space) architektów wnętrz, nauczycieli akademickich, studentów oraz przedstawicieli firm z branży; metaforycznym mostem po między sztuką, jaką jest architektura wnętrz i ludźmi, którzy ją tworzą i którzy jej doświadczają.

8. Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz, którego hasłem przewodnim jest „Common Space”, odbędzie się kwietniu 2024 r. w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie oraz w nowej siedzibie wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie przy ul. Syrokomli 21. Biennale składa się z 4 części: Konkursu dla Studentów, Konkursu dla Profesjonalistów, wystawy Open Call na dzieło w przestrzeni i Międzynarodowej konferencji naukowej.

Common Space to przestrzeń wspólna, kolektywna, dzielona przez grupy, grupę lub parę osób. Wykorzystywana jest w różny sposób, zależny od indywidualnych możliwości, wiedzy i aktualnych potrzeb użytkowników. Może być miejscem spotkań, relaksu, rekreacji, wytchnienia, drogą podtrzymującą kontakty międzyludzkie, pozwalającą na przypadkowe spojrzenia i przelotną wymianę uprzejmości, ale też może stać się schronieniem dla samotnika, kryjówką introwertyka, przystanią dla nieśmiałości obserwującej życie towarzyskie z ukrycia. Zatem czy przestrzeń wspólna powinna zmuszać ludzi do kontaktu, czy też umożliwiać również samotne jej doświadczanie?

Common Space to przestrzeń powszechna, uniwersalna, dostępna dla wszystkich. Nie wyklucza nikogo, nie stawia barier, nie zamyka drzwi. Przynosi korzyść wszystkim, promując równy i sprawiedliwy dostęp. Jest intuicyjna w odbiorze i użytkowaniu, jednak jej doświadczanie jest zależne od osobistych predyspozycji. Każdy inaczej na nią spojrzy – z innej wysokości, pod innym kątem – z czymś innym ją skojarzy, poczuje inną woń, usłyszy inne dźwięki i z połączenia tych wrażeń i obrazów w nieustającym ruchu zbuduje ją w sobie. Podobnie każdy twórca inaczej rozumie pojęcie uniwersalności, jest w stanie osiągnąć ją odmiennymi środkami. Czy zatem przestrzeń powszechna może być unikatowa?

8. Międzynarodowa konferencja naukowa

Międzynarodowa konferencja naukowa odbędzie się w dniach 11-12.04.2024 r. w ramach 8. Międzynarodowe go Biennale Architektury Wnętrz organizowanego przez Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uczestnicy będą wygłaszać referaty w formie stacjonarnej w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie z równoczesnym streamingiem online.

Głównym wątkiem konferencji jest temat tegorocznej edycji Biennale, nawiązujący do nowej wspólnej siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie. Organizatorzy proponują refleksję nad zagadnieniem, jakim jest „Common Space”, co można rozumieć (nie wykluczając też innych ujęć) jako przestrzeń wspólną, kolektywną, powszechną, uniwersalną, dostępną, powszednią, pospolitą, prostą, zwykłą, zwyczajną, ogólną; przestrzeń rzeczywistą, namacalną, słyszalną, widzialną, projektowaną lub istniejącą w świecie idei.


Organizatorzy zapraszają do przesyłania abstraktów zawierających własną interpretację tematu, odnoszącą się do projektowania, sztuki, nauki, natury, technologii; przestrzeni, obrazu, dźwięku, relacji międzyludzkich i in. Jesteśmy otwarci na naukowe, jak również zawodowe podejście do tematu, w oparciu o przestrzeń rzeczywistą – zrealizowaną projektowo, przeżytą lub zaobserwowaną, albo istniejącą jako zamysł, projekt, kiełkująca idea.

Organizatorzy zapewniają publikację wygłoszonych referatów w pokonferencyjnej monografii wieloautorskiej (recenzowanej, punktowanej), pod warunkiem przesłania w ter minie pełnego tekstu opracowanego zgodnie z wytycznymi.

Terminy:

Zgłoszenia na adres mailowy: conference-iidb@asp.krakow.pl

do 15 marca 2024 r. – nadsyłanie deklaracji udziału w konferencji oraz materiałów w celach promocyjnych

do 31 lipca 2024 r. – nadsyłanie artykułów opracowanych zgodnie z wytycznymi

Common Space | 2. edycja Konkursu dla Profesjonalistów

Konkurs dla Profesjonalistów „Common Space” organizowany w ramach 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz ma na celu wyłonienie najlepszych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, technologicznym i merytorycznym zrealizowanych projektów wnętrz w latach 2019-2023 w dwóch kategoriach: wnętrze mieszkalne i wnętrze użyteczności publicznej. Do udziału w konkursie zapraszamy architektów wnętrz, którzy zawodowo zajmują się projektowaniem i posiadają właściwe dla zawodu kierunkowe wykształcenie wyższe.

Ważnym aspektem konkursu jest podkreślenie roli architekta wnętrz w kształtowaniu środowiska życia zarówno w obszarze prywatnym, jak i publicznym, zwrócenie uwagi na wpływ projektowanych wnętrz na dobrostan ich mieszkańców, spójną ideę i oryginalne rozwiązania projektowe biorące pod uwagę kontekst miejsca i użytkownika, w oparciu o zrównoważone projektowanie i rozwiązania funkcjonalne, technologiczne i materiałowe zgodne ze współczesną wiedzą, nauką i technologią.

Konkurs trwa od 15 stycznia do 12 kwietnia 2024 roku. Termin przesyłania prac konkursowych w formie cyfrowej na adres pro-iidb@asp.krakow.pl upływa w dniu 27 marca 2024 r.

Common Space – LAB | 2. edycja Open Call na dzieło w przestrzeni

Idea programowa 8. Międzynarodowego Biennale Architektury Wnętrz stanowi punkt wyjścia do rozważań towarzyszących realizacji dzieła w ramach konkursu. Dopuszczalne formy: dzieło przestrzenne, instalacja artystyczna, działanie w przestrzeni, performans, instalacja wideo. Do Was należy decyzja, czy Wasze dzieło będzie stanowić interpretację hasła „Common Space”, czy też będzie autorskim manifestem we wspólnej przestrzeni (common space) galerii w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie.

Celem Open Call jest wyłonienie koncepcji przestrzennych/artystycznych (instalacja wideo), które są wyrazem indywidualnego podejścia do sztuki projektowania i wnoszą nowe spojrzenie na ideę „Common Space” lub mają potencjał współtworzenia wspólnej przestrzeni wystawy.

Terminy:

I etap: nadsyłanie reprodukcji prac lub projektów dzieł w wersji elektronicznej na adres: opencall-iidb@asp.krakow.pl – od 22 stycznia do 1 marca 2024 roku,

II etap: nadsyłanie oryginałów prac i zrealizowanych projektów dzieł na adres Organizatora Open Call – od 10–30 marca 2024 roku.

Common Space – Spacescape / Spacexperience / Spacexperiment | 8. edycja Konkursu dla Studentów

Przedmiotem 8. międzynarodowego konkursu studenckiego 2024 jest projekt (wnętrza) podwórza nowo otwartej przy ul. Syrokomli 21 siedziby Wydziałów Architektury Wnętrz i Grafiki ASP w Krakowie.

Zadanie konkursowe polega na znalezieniu nowej, projektowej odpowiedzi na definicję przestrzeni, która jest wspólna, towarzysząca, otwierająca na nowe funkcje, które wspierać będą budowanie relacji między ludźmi w oparciu o sztukę – bycie jej twórcą i odbiorcą. Głównymi użytkownikami zaprojektowanej przestrzeni powinni być studenci i pracownicy tych wydziałów. W projekcie należy zapewnić bezpieczną komunikację między budynkami, dostęp do agregatu oraz uwzględnić drogę przeciwpożarową/ewakuacyjną.

Obiekt przy ul. Syrokomli 21 w Krakowie został wybudowany w latach 1913-1921 według projektu architekta Jana Zawiejskiego. W czasie I wojny światowej i tuż po niej pełnił rolę samoistnego przytułku dla ofiar. Dopiero kilka lat później został wykończony, stając się szkołą zawodową dla dziewcząt. Do 2012 roku budynek był siedzibą Zespołu Szkół Odzieżowych nr 1 w Krakowie. Trzy lata później stał się własnością Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Od roku akademickiego 2023/2024, po gruntownym remoncie i dostosowaniu do potrzeb nowych użytkowników, budynek stał się siedzibą Wydziału Architektury Wnętrz i Wydziału Grafiki ASP w Krakowie.

Przestrzeń podwórza przy ul. Syrokomli 21 jest wspólna (common space). Wspólna dla dwóch wydziałów ASP – Wydziału Grafiki i Wydziału Architektury Wnętrz – dyscyplin, które panują nad przestrzenią 2d i 3d. Lewe skrzydło budynku przypisane zostało Wydziałowi Architektury Wnętrz, prawe Wydziałowi Grafiki.Zadanie konkursowe stanowi:
• wyzwanie polegające na ucieczce (spacescape) od standardowych definicji, szablonów i skrótów myślowych, schematów poznawczych, które przyjmujemy jako pewnik, bezrefleksyjnie podchodząc do projektowania;
• próbę odkrycia niewydeptanej ścieżki (spacexperiment), znalezienia skrótu, skoku w przyszłość niezdefiniowaną przez sztuczną inteligencję, zdolną wygenerować jedynie sztuczne rozwiązania faktycznych problemów projektowych;
• stworzenie projektu, polegającego na zbudowaniu na nowo bliskości, relacji między człowiekiem i człowiekiem, bez pośrednictwa wirtualnych protez. Przestrzeń tego dziedzińca chce być blisko ludzi, chce się dać doświadczać (spacexperience).

Terminy

Czas trwania konkursu: 30.11.2023–12.04.2024

Zgłoszenie do udziału w konkursie do 22.03.2024 na adres: student-iidb@asp.krakow.pl

Dostarczenie prac konkursowych: do 27.03.2024 do godz.12.00

 

11 kwietnia 2024 r. | godz. 18:00
dziedziniec przy ul. Syrokomli 21
Konkurs dla Studentów | wernisaż

12 kwietnia 2024 r. | godz. 18:00
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Konkurs dla Profesjonalistów | wernisaż
Open Call na dzieło w przestrzeni | wernisaż

11-12 kwietnia 2024 r.
Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie
Międzynarodowa konferencja naukowa

Organizator: Wydział Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
prof. dr hab. Marek Błażucki / dziekan WAW
dr hab Łukasz Sarnat prof. ASP / prodziekan WAW / kurator
dr Joanna Łapińska / kuratorka

Więcej informacji o wydarzeniu oraz wszystkie materiały związane z 8. Międzynarodowym Biennale Architektury Wnętrz (w tym regulaminy i formularze zgłoszenia) są dostępne na stronie www.iidb.pl. Magazyn whiteMAD jest patronem medialnym wydarzenia.

źródło: materiały prasowe

Czytaj też: Wnętrza | Kraków | Wystawa | Sztuka | Polecane | Wydarzenia  | whiteMAD na Instagramie