Tak będzie wyglądać siedziba Teatru Polskiej Opery Królewskiej

Zakończył się konkurs na projekt koncepcyjny siedziby Teatru Polskiej Opery Królewskiej. Największe uznanie jury zdobył projekt przygotowany przez Biuro Architektoniczne „Stelmach i Partnerzy” z Lublina.

Już od początku istnienia Polskiej Opery Królewskiej jej główną sceną jest Teatr Stanisławowski w Łazienkach Królewskich, który stanowi integralną część kompleksu Muzeum Łazienki Królewskie. Aby instytucja mogła się rozwijać potrzebna jest nowa infrastruktura. W historycznym budynku jest zaledwie 180 miejsc dla widzów, co ogranicza liczbę odbiorców spektakli.

Działka, na której ma zostać zbudowana siedziba Teatru Polskiej Opery Królewskiej położona jest na terenie Łazienek Królewskich. Jest ograniczona ul. Myśliwiecką, Kanałem Piaseczyńskim i kanałem Stawu Łazienkowskiego. Planowany budynek, spełniając kryteria obiektu pełniącego funkcję teatralno-operową, ma zostać zbudowany z szacunkiem do krajobrazu miejsca. Ze względu na bliskość Parku, Stawu Łazienkowskiego oraz Zamku Ujazdowskiego, Ermitażu i Pałacu na Wyspie, od których działka jest oddzielona pasami zieleni, plac przed budynkiem Teatru Polskiej Opery Królewskiej będzie mieć urządzoną zieleń parkową. Zazielenione będą również niektóre powierzchnie budynku m.in. dach. W ramach inwestycji nie przewiduje się wygradzania terenu, który będzie ogólnodostępny.

Budynek będzie obejmował Salę Operową – reprezentacyjną salę główną z widownią na 350-400 widzów, sceną, wieżą sceniczną, kieszeniami scenicznymi, foyer oraz salę prób orkiestry – z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych.

Najlepszą okazała się koncepcja, którą przygotowali architekci z pracowni Stelmach i Partnerzy. Koncepcja zakłada postawienie budynku o zwartej bryle i rzucie trapezu, który wpisany będzie w kształt terenu. Budynek ma wielowarstwowe elewacje, które zacierają granicę między zewnętrzem a wnętrzem obiektu. Dzięki temu gmach ma lepiej dopasować się do parkowego otoczenia.

Praca godzi w oryginalny sposób istniejący układ Osi Stanisławowskiej, narożnika Łazienek Królewskich i sąsiedztwa architektury współczesnej, powstającej nierzadko w sposób przypadkowy. Jest czytelnym znakiem w krajobrazie obecności kultury wysokiej i wyważonej estetyzacji przestrzeni. Tworzy nową tożsamość miejsca zharmonizowaną z historyczną przestrzenią i wzbogaca walory krajobrazowe oraz kompozycyjno-urbanistyczne – informują organizatorzy konkursu.

Sąd Konkursowy zdecydował o przyznaniu I nagrody za: ukształtowanie formy budynku w sposób adekwatny do walorów lokalizacji – w obrębie parku Łazienek Królewskich; wprowadzenie elementów przestrzennych inspirowanych roślinnością, mające na celu powiązanie obiektu z parkowym otoczeniem; powiązanie elewacji frontowej z przestrzenią Kanału Piaseczyńskiego (wschodni fragment Osi Stanisławowskiej); ograniczenie rozmiaru elewacji południowej, a przez to optyczne zmniejszenie skali budynku od strony parku; racjonalne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne charakterystyczne dla trójdzielnej typologii obiektów teatralnych.

Drugą nagrodę w konkursie otrzymała firma APA Wojciechowski, zaś trzecią przyznano firmie Dżus GK Architekci i Restudio Jacaszek Architekci.


Konkurs na projekt koncepcyjny Teatru Polskiej Opery Królewskiej składał się z dwóch etapów. Był to konkurs otwarty. Do finału dopuszczono sześć zespołów. Prace konkursowe oceniało jury pod przewodnictwem dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. Magdaleny Kozień-Woźniak w składzie:

Iwona Pastwa-Zarychta – członek Sądu Konkursowego – zastępca dyrektora ds. Finansów i Administracji Polskiej Opery Królewskiej;

prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski – członek Sądu Konkursowego – profesor Politechniki Krakowskiej, członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Rady Ochrony Zabytków i Głównej Komisji Konserwatorskiej;

arch. Piotr Walkowiak – członek Sądu Konkursowego – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

arch. Jacek Lenart – sędzia referent – sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Oddział Szczecin;

arch. krajobrazu Marek Szeniawski – członek Sądu Konkursowego – sekretarz generalny Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Oddział Warszawa;

arch. Wojciech Wagner – członek Sądu Konkursowego – zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy;

arch. Piotr Lewicki – członek Sądu Konkursowego – zastępca przewodniczącego Kolegium Sędziów Konkursowych SARP Oddział Kraków, sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Oddział Kraków;

prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens – członek Sądu Konkursowego – profesor Politechniki Gdańskiej.

Funkcję Sekretarza Konkursu pełnił arch. kraj. Rafał Mroczkowski – sędzia konkursowy Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Oddział Warszawa.

Budowa nowego gmachu ma zakończyć się w 2028 roku.

źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Czytaj też: Warszawa | Kultura | Sztuka | Architektura w Polsce | Modernizm | whiteMAD na Instagramie

Najpopularniejsze

najczęściej czytane artykuły