Ulica Ruska

Ulica Ruska we Wrocławiu przejdzie rewitalizację. Poznaliśmy zieloną koncepcję

Ulica Ruska to jedna z najważniejszych osi pieszych we Wrocławiu, prowadząca od zachodu miasta do historycznego centrum. Z ulicą Oławską tworzy główną oś pieszą wschód – zachód. Przestrzeń ul. Ruskiej została wpisana do rejestru zabytków w obszarze uznanym za pomnik historii „Wrocław – zespół historycznego centrum”. Właśnie poznaliśmy koncepcję jej rewitalizacji. Po przebudowie ma być dużo bardziej zielona i przyjazna, ale z zachowaniem najważniejszych elementów historii i charakteru zabytkowego traktu. Pojawią się na niej drzewa i roślinność wisząca, a do ich podlewania będzie wykorzystana woda opadowa.

Na ul. Ruskiej przy Psich Budach pojawiła się wystawa plenerowa prezentująca zarówno wizualizacje i plany koncepcyjne zmian jakie czekają ulicę Ruską, jak i proces dochodzenia do tych ustaleń.
Chcę podkreślić, że to nie my, urzędnicy, zmieniamy Ruską, ale sami wrocławianie wskazali, jak chcą, by ulica wyglądała po zmianach. Latem zeszłego roku wylosowani wrocławianki i wrocławianie spotkali się na naradzie obywatelskiej. W gronie 20 osób byli przedstawiciele mieszkańców, aktywistów, radnych osiedlowych. W czasie kilku spotkań nad makietą, wspólnie z zespołem projektowym dyskutowali, jak ta ulica powinna się zmienić. Byli wspierani merytorycznie przez zewnętrznych i miejskich ekspertów od planowania przestrzennego, komunikacji, bezpieczeństwa. Po rozmowach z nimi wypracowali zbiór rekomendacji dla projektantów. Generalny wniosek jest taki, że mieszkańcy chcieli by Ruska była „zielona i niebieska” – opisuje proces powstawania koncepcji prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Ulica Ruska


To było kilka spotkań i praca na olbrzymim tekturowym modelu całej ulicy Ruskiej. Narada obywatelska o przyszłości ulicy Ruskiej, pokazała, że można spotkać różne punkty widzenia, przedyskutować temat i dojść do wspólnych wniosków. Ulica Ruska osobom uczestniczącym w naradzie jawi się jako bardziej zielona, pełna nie tylko ludzi podążających do Rynku, ale także odpoczywających tutaj, korzystających z oferty handlowo-usługowej – podsumowuje Krzysztof Ziental z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego.

Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje odcinek od ul. Kazimierza Wielkiego do pl. Solnego. To najbardziej obciążony ruchem pieszym odcinek ulicy na Starym Mieście.
To 160 metrów historycznej trasy, na której chcemy, aby było zielono. Na pewno rozszczelnimy nawierzchnię i pojawią się nasadzenia roślinne, w różnych formach (drzewa, pnącza, struktury roślinne formujące ogródki kawiarniane), mieszkańcy podkreślali również „dostępność i bezpieczeństwo użytkowania” rozumiane jako swobodne użytkowanie przestrzeni pozbawiane barier. Zlikwidujemy więc wszelkie potykacze, jak wysokie krawężniki, schody terenowe, a poziom ulicy zostanie zrównany z chodnikiem – opisuje Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności.

Ulica Ruska obecnie i po rewitalizacji. Źródło: Google Maps i Urząd Miasta Wrocławia

Ruch samochodowy zostaje ograniczony – pozostanie dojazd dla służb oraz obsługi dostaw dla przedsiębiorców, a nawierzchnia ulicy zostanie wymieniona – choć nie cała. Zostaną na przykład stare poniemieckie szyny, ponieważ wojewódzki konserwator zabytków prosi, by w całym mieście je zachowywać.

Zachowaliśmy osiowość ulicy oraz elementy, które świadczą o tożsamości tego odcinka ul. Ruskiej. Należną do nich: torowisko, ślady archeologiczne Bramy Ruskiej oraz nieistniejąca już historyczna linia zabudowy pomiędzy arkadami. O tych elementach przeszłości chcemy przypomnieć mieszkańcom i turystom poprzez wyróżniający się dobór kolorystyczny, materiałowy oraz kompozycyjny nawierzchni posadzki w miejscach świadków historii – opisuje Magdalena Zienowicz, projektantka z zespołu Budotechnika.

Ulica Ruska obecnie i po rewitalizacji. Źródło: Google Maps i Urząd Miasta Wrocławia

Propozycje wrocławian z ubiegłorocznej narady wpisują się w politykę zazieleniania miasta. Pojawia się tu pnącza formujące zielone ściany. Projektanci zaproponowali rozwiązania, gdzie deszczówką będziemy podlewać posadzone tu rośliny – np. w ażurowej konstrukcji między starymi torami gdzie niejako spod ziemi będą wyrastać rośliny.

Ważne było dla uczestników narady obywatelskiej, by teren był dostępny dla rowerzystów i pieszych oraz ludzi z niepełnosprawnościami – poziom ulicy wyrównamy z poziomem chodnika. Z Ruskiej znikną przejazdy „tranzytowe”, choć są tu również lokale usługi – dla nich i lokalnych mieszkańców zapewnimy dojazd związany z dostaniem się na parking czy obsługą sklepów. Zmienimy oświetlenie, które po pierwsze będzie sprzyjało życiu kulturalnemu, ale które też będzie przygaszane późnym wieczorem i w nocy tak by nie przeszkadzało okolicznym mieszkańcom – opisuje Monika Kozłowska-Święconek.

Ulica Ruska obecnie i po rewitalizacji. Źródło: Google Maps i Urząd Miasta WrocławiaPojawią się tutaj zielone ogródki restauracyjne, parkingi rowerowe, ławeczki i skwer w miejscu dawnej miejskiej bramy. Przy realizacji wykonawca będzie musiał się liczyć z pracami archeologicznymi w tym rejonie, ponieważ może natrafić na relikty Bramy Ruskiej, która wzniesiona została w tej części miasta w XIII wieku, a zburzona po 1807 roku. Ulica Ruska jest objęta ochroną konserwatora zabytków, więc właściwe prace projektowe miasto będzie z nim uzgadniać.

Przy skrzyżowaniu Ruskiej z ulicą Psie Budy, czyli tu, gdzie można zobaczyć wystawę planujemy miejsce spotkań z drzewami, meblami miejskimi, roślinami i donicami. Zaplanowaliśmy takie rośliny na całej ulicy, które kwitną i zmieniają barwy w różnym czasie w ciągu roku. Nieco dalej w miejscu, gdzie nie ma arkad „salon w przestrzeni miejskiej”. To będzie piękna przestrzeń – cieszy się projektantka Magdalena Zienowicz.

Projekt budowlany ma być gotowy w tym roku, koszty zmian na Ruskiej miasto szacuje na kilkanaście milionów złotych.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia

Czytaj też: Architektura | Metamorfoza | Zieleń | Miasto | Wrocław